Delen

Quint handelt vanuit de overtuiging dat iedereen vanuit zijn of haar kracht en niveau bijdraagt aan de organisatie. Als Quint succesvol is, zijn wij gezamenlijk succesvol. Doelen worden samen gehaald en de beloning daarvan wordt ook samen verdeeld. Niet voor niets hanteren we binnen Quint het principe van transparantie als het gaat om informatie die relevant is voor de bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Delen op basis van gelijkwaardigheid

Collectieve winstdeling - iedereen deelt evenredig mee in de winst

Als Quint succesvol is, zijn wij dat allemaal. Iedere Quinter draagt vanuit zijn of haar kracht bij aan de organisatie. Dat betekent dat onze collectieve winstdeling ook gelijk verdeeld wordt onder deelnemende Quinters. Ongeacht functie of niveau, iedereen ontvangt hetzelfde. Komt iemand later in het kalenderjaar in dienst? Dan krijgt hij of zij een winstuitkering naar rato, net als Quinters die parttime werken, uit dienst treden (met uitzondering van ontslag op staande voet) of met sabbatical zijn. Dat geldt uiteraard niet voor Quinters die ziek zijn of zorg- of zwangerschapsverlof hebben, deze collega’s ontvangen gewoon een volledige winstuitkering.

Commerciële regeling – focus op omzetgroei, goed voor iedereen

Er zijn consultants die op basis van hun individuele commerciële bijdrage een beloning willen ontvangen, zij ontvangen in dat geval geen collectieve winstdeling. Voor deze consultants zorgen we dat de resultaatafspraken concreet en transparant zijn en daarom delen we deze individuele afspraken (en ook de mate van realisatie ervan) met alle Quinters zodat iedereen weet wie er commercieel gezien gaat bijdragen aan de omzetgroei en daarmee ook aan de groei van de winstdeling van alle medewerkers. Net als bij de variabele beloningen van sales en management is deze variabele beloning gemaximeerd tot 25 procent van het salaris. Daarnaast geldt dat er pas sprake kan zijn van een uitkering van een variabele beloning als de drempel van 80 procent van het gebudgetteerde resultaat van Quint wordt bereikt. Deze drempel komt overeen met het niveau vanaf wanneer het budget voor de collectieve winstdeling ook opbouwt. Kortom: samen uit, samen thuis.

Participatieregeling - voor alle Quinters

Quint kent een participatieregeling voor alle medewerkers. Iedere Quinter kan door het aankopen van certificaten als het ware mede-aandeelhouder van Quint worden. Een certificaat staat gelijk aan een aandeel in Quint met dezelfde waarde en met hetzelfde dividend. Als een Quinter zijn of haar certificaat wil verkopen, staat Quint er garant voor dat dat mogelijk is. Op deze manier geldt: samen uit, samen thuis voor medewerkers en aandeelhouders!

Unieke arbeidsvoorwaarden - verder verdiept

In het GPTW-onderzoek scoorde Quint het minst goed op de stelling: "Wij hebben hier unieke en speciale arbeidsvoorwaarden". Daarom zijn we aan de slag gegaan om beter te begrijpen waar de feedback op gericht is en wat we kunnen verbeteren. We hebben Quinters met een vragenlijst voorgelegd welke speciale arbeidsvoorwaarden zij graag zouden willen. Daaruit zijn verschillende interessante ideeën naar voren gekomen waar we in 2020 mee aan de slag zijn gegaan: een leaseregeling die elektrisch rijden mogelijk maakt en meer variatie in de lunch en het avondeten. Ook een verbetering van de pensioenregeling hebben we gerealiseerd met een vernieuwd uitgangspunt: samen delen. Vanaf 2020 hebben we een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling sluit beter aan bij wat in de markt gewoon is. In de nieuwe regeling beschermen we Quinters tegen een te lage pensioenopbouw en financieren de werkgever en de deelnemer de pensioenopbouw op een eerlijkere manier samen. Dit hebben we gedaan door de werkgeversbijdrage te verhogen en aan iedereen een verplichte eigen bijdrage te vragen van 1,3% . Hierdoor zal iedereen een hoger pensioen opbouwen. In 2020 hebben we ook de leaseregeling aangepast en is ‘elektrisch rijden’ tot norm gedefinieerd. Binnen 4 jaar rijdt Quint volledig elektrisch. Leasenormen en ook de vergoeding van laadpalen voor elektrische auto’s zijn voordeliger gemaakt. Tegelijk wordt het leasen van auto’s met te veel CO2 uitstoot ontmoedigd door negatieve financiële prikkels.

2020 is het jaar van ‘thuiswerken’. Vanuit de feedback van onze medewerkers kwam duidelijk naar voren dat bij thuiswerken ‘sleur’ op de loer ligt en dat zelfmotivatie gedurende zo’n lange tijd best lastig is. Daarom hebben we - naast tal van verwennerijen zoals Quint@home boxen, de nodige borrel pakketten en kerstpakketten die afgelopen maanden op hun thuisadres zijn bezorgd - het initiatief genomen om de medewerkers ‘uit hun huis te halen’. Gedurende een periode van 3 maanden hebben we drie luxe lodges gehuurd aan de Loosdrechtse plassen. Meer dan 100 medewerkers genieten zo samen met collega’s en/of hun gezinnen van een midweek of weekend van de natuur en van elkaar.

Delen - bijdragen

Delen doen we met elkaar

Delen doen we graag met elkaar en ook met mensen buiten Quint. Vanuit ons duurzaamheidsteam en ook als managementteam houden we onszelf regelmatig de spiegel voor en formuleren we acties om elk jaar weer impact te maken. We richten ons hierbij op vier gebieden die dicht bij onszelf en bij onze core business liggen:

  1. Het kosteloos beschikbaar stellen van onze opleidingsfaciliteiten en kennis aan werkzoekenden en vluchtelingen zodat hun baankans wordt vergroot.
  2. Het tegen gereduceerde tarieven inzetten van ons vakmanschap en opleidingsfaciliteiten voor (medewerkers van) NGO’s als KWF en Artsen zonder Grenzen.
  3. Het verduurzamen van Quint en Quinters door gezonde lunches, fruit op kantoor, vergoeding van sportfaciliteiten en -abonnementen maar ook door nieuw lease / openbaar vervoer beleid en door energiebesparende maatregelen op kantoor zoals het vervangen van alle verlichting door LED-verlichting.
  4. Het (financieel) ondersteunen en versterken van individuele maatschappelijke initiatieven van Quinters en oud-Quinters.

Omdat we het belangrijk vinden dat we met elkaar staan achter de keuzes die we maken als het gaat om onze maatschappelijke bijdrage, hebben we in 2020 een inventarisatie gedaan naar de voorkeur van Quinters als gaat om onze focus. Ongeveer 15% geeft aan dat zij de huidige focus en maatschappelijke bijdrage van Quint als ‘onvoldoende’ ervaart. Het merendeel van de Quinters geeft aan dat de focus die wij hanteren en de inspanningen die we doen qua maatschappelijke bijdrage de juiste is. Samen met de kleine groep met grotere ambities zullen we in 2021 vaststellen welke aanvullende activiteiten (na Corona) kunnen worden opgestart zonder dat we het draagvlak van de andere Quinters verliezen.

Impact voor werkzoekenden en vluchtelingen

UWV en Quint werken sinds 2017 samen om het dreigende tekort aan gekwalificeerd IT-personeel op te vangen. Door deze samenwerking kunnen werkzoekenden en ook vluchtelingen kosteloos deelnemen aan het open opleidingsrooster van Quint. Hierbij valt te denken aan trainingen op het gebied van IT Servicemanagement, Lean IT, agile en projectmanagement. Quint stelt per opleidingssessie een aantal plaatsen kosteloos beschikbaar. Werkzoekenden kunnen zich in overleg met hun UWV-adviseur en op basis van een passend cv aanmelden. In 2020 heeft Quint door meerdere Match-up initiatieven aan dit programma wederom een extra impuls gegeven. Tijdens deze match-ups zijn werkzoekenden en potentiële werkgevers welkom en worden ze in een dag ingewijd in de geheimen van bijvoorbeeld Agile werken. Als gevolg van de grote aanloop in 2020 zijn voor 2021 alweer vervolg Match-ups ingepland. De teller van opgeleide werkzoekenden en vluchtelingen staat inmiddel ruim boven de 300!

Je bent welkom op de match-up van 15 januari a.s.!

Op 15 januari 2021 organiseert Quint wederom een training Agile Business Professional voor werkzoekenden en vluchtelingen. Tijdens deze training ervaren deelnemers de kracht van Agile in het bijzonder. En bovenal, wat het betekent om in iteratieve stappen klantwaarde te leveren. Voor het bewerkstelligen van de juiste mindset wordt de filosofie achter Agile en Scrum toegelicht en het effect ervan met praktijkcases aangetoond. De Agile Agile Business Professional training creëert een waardevolle basis voor agile werken.

Impact maken voor NGO’s

hebben laten zien dat we met onze kennis en kunde NGO’s zoals het KWF, Artsen zonder Grenzen en ook de Jeugdbescherming kunnen helpen in de uitdagingen van vandaag en morgen. We doen dit tegen een sterk gereduceerd tarief zodat we de inkomsten van deze organisaties vooral ten goede laten komen aan hun doelgroep. Door deze focus en aandacht maken we gericht impact. Een aansprekend resultaat dat we samen met het KWF hebben geboekt in 2020 gaat in 2021 live: een nieuwe app en online community gaan zorgen dat de teruglopenden inkomsten van deur-aan-deur collectes worden gecompenseerd. Zoals het er nu uitziet gaan ook organisaties als het Rode Kruis zich aansluiten bij dit mooie initiatief.

Versterken van de impact van elkaar

Al jaar en dag hanteren we de regel dat Quint de inzet of financiële bijdrage van Quinters aan de maatschappij verdubbelt. Het meest aansprekende voorbeeld is de ondersteuning die we met elkaar geven aan de ‘Stichting Nieuwe Generatie Brasil’ (https://www.ng-brasil.com/). Een stichting die opgericht is door een oud-Quinter en die vakopleidingen verzorgd voor kansarme jongeren in Brazilië. Deze ‘roeping’ sluit aan op ons geloof dat wij als Quint concreet kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Interview

Mireille van Kol

De wereld heeft alsmaar meer IT-vakspecialisten nodig en als er íets aanzet tot vermenigvuldigen, is het wel delen. Onder andere hierom laat Quint werkzoekenden en statushouders sinds 2017 kosteloos deelnemen aan IT-trainingen.

Binnen dit project, waarbij wordt samengewerkt met het UWV en de gemeente Amsterdam, hebben Quinters in vier jaar tijd al 400 werkzoekenden met IT-affiniteit getraind! Lees mee en ontdek welke kansen Mireille van Kol, managing partner en leider van de Quint Academy, nog meer ziet voor de toekomst.

Lees hier hoe Quint haar kennis en kunde deelt met vluchtelingen en werkzoekenden.