Delen heeft én geeft zin

De wereld heeft alsmaar meer IT-vakspecialisten nodig en als er íets aanzet tot vermenigvuldigen, is het wel delen. Onder andere hierom laat Quint werkzoekenden en statushouders sinds 2017 kosteloos deelnemen aan IT-trainingen. Binnen dit project, waarbij wordt samengewerkt met het UWV en de gemeente Amsterdam, hebben Quinters in vier jaar tijd al 400 werkzoekenden met IT-affiniteit getraind! Lees mee en ontdek welke kansen Mireille van Kol, managing partner en leider van de Quint Academy, nog meer ziet voor de toekomst.

“Zij legden de link met het UWV en bedachten wat wij zouden kunnen bijdragen aan hun missie”

MIREILLE VAN KOL MANAGING PARTNER EN LEIDER VAN DE QUINT ACADEMY

MIREILLE VAN KOL

Bottom-up idee

Het idee voor dit trainingsproject komt van een aantal medewerkers. “Zij legden de link met het UWV en bedachten wat wij zouden kunnen bijdragen aan hun missie”, legt Mireille uit. “Bij elke klassikale training is wel een stoel beschikbaar. Waarom zouden we die stoel leeg laten als er ook iemand kan zitten?” Zo gezegd, zo gedaan. Een aantal brainstorms later deelde Quint een webpagina met trainingen met het UWV. “Zij dragen vervolgens werkzoekenden en statushouders aan, die bij ons hun vaardigheden op het vlak van onder andere digitale transformatie, agile werken, DevOps en Leiderschap komen bijspijkeren.”

Impact

“Dit project past perfect bij onze kernwaarde Impact”, gaat Mireille verder. “We zijn allemaal op zoek naar zingeving en kennis delen is ons werk. Dag in dag uit zijn we bezig met transformaties en verandering vraagt om het leren van nieuwe dingen. We organiseerden in het verleden al diverse young professional programma’s en overtuigen opdrachtgevers continu om te investeren in hun mensen. Niet zo gek dus dat we onszelf de ideale organisatie vinden om een project als dit op te pakken. Ontwikkeling actief uitdragen past bij onze voorbeeldrol.”

Welkom kansen

“Een andere reden om onze knowhow gratis te delen, is dat onze specifieke kennis in de markt veelgevraagd doch schaars is”, voegt Mireille toe. “Digitalisering zit in een stroomversnelling, dus van het opleiden en bijscholen van IT-specialisten wordt de wereld een beetje beter. Bovendien maken we individuen blij. Iedereen kan in de kaartenbank van het UWV terechtkomen en eruit komen is niet altijd makkelijk. Met nieuwe kennis en kunde vergroten we de kansen van veel getalenteerde statushouders en werkzoekenden. Ja, ik ben trots op mijn collega’s dat ze dit initiatief gestart zijn. Als ik de feedback van klanten en trainees teruglees… dat inspireert ons allemaal tot méér!”

Netwerk in de aanbieding

“Inmiddels geven we niet meer alleen beschikbare trainingsplekken weg, we organiseren sinds 2019 ook match-up sessies.” Voor deze bijeenkomsten nodigt Quint naast werkzoekenden ook werkgevers uit, in de hoop dat er een match ontstaat. “Behalve onze kennis delen we hier dus ook ons netwerk, wat niet alleen leuk is maar ons ook iets oplevert. Minder werkloze IT’ers én betere relaties met (potentiële) opdrachtgevers namelijk.” Quints match-up is een goede manier om grote groepen werkzoekenden te bereiken. “Ook tijdens de lockdown gingen de sessies door, digitaal aanschuiven blijkt nog laagdrempeliger dan fysiek.”

“Soms zijn onze mensen zich niet eens bewust van hoeveel ze delen en wat voor impact ze hebben.”

Aan ambitie geen gebrek

“In de toekomst willen we nóg meer werkgevers betrekken en activeren”, vertelt Mireille. “Ik heb ook wel een idee hoe we dat kunnen doen: misschien moeten we hun eigen werknemers ook kosteloos laten deelnemen aan onze trainingen. Zeker nu er een tekort aan opgeleid IT-personeel is, kan intern opleiden een goede oplossing zijn voor werkgevers.” Wat ze verder voor zich ziet, is meer Engelstalige trainingen en match-ups zodat de taalbarrière nooit meer een probleem is. “Al met al zijn we nog lang niet uitgedeeld! Door te leren met en van vakgenoten worden we allemaal een stukje slimmer en beter.”

QUINTERS AAN HET WOORD

Bij Quint werken ruim 350 mensen, verdeeld over meerdere kantoren in verschillende landen. Hieronder vind je een aantal persoonlijke verhalen van Quinters in Nederland.

Dragana Mijatovic

Gabi Bousché & Charlotte

van der Kooij

Maurice Boon

Maurice Boon &

Frank Grift