Inspireren

Quint wil inspireren. Dat betekent dat onze bedrijfsdoelstelling en het grotere verhaal onze medewerkers moet prikkelen en motiveren om het nog beter te doen.

Quint inspireert!

Onze doelstellingen staan in een succesboom. Deze boom is opgebouwd uit drie hoofdtakken die staan voor onze drie succesfactoren voor de korte en lange termijn:

  • Quint is het beste adviesbureau voor digitale transformatie.
  • Quint is een Best Place to Work.
  • Quint is een financieel gezond bedrijf.

Zoals iedere boom heeft elke hoofdtak zijtakken. Op het niveau van deze zijtakken zijn activiteiten, acties en bijpassende KPI’s geformuleerd (zie ook onze digitale Obeya), die aangeven in hoeverre aan de succesfactor van de hoofdtak wordt voldaan. Ook: wat er moet gebeuren om te zorgen dat we continu verbeteren. Elke maand komt ons managementteam bijeen tijdens een zogeheten Obeya-meeting. Hier evalueren we de openstaande acties op het scrumboard van Trello, bespreken we knelpunten en initiëren we verbeteringen. Obeya is een begrip vanuit de Lean-managementfilosofie en staat voor ‘grote kamer’. In deze ruimte worden de acties en de resultaten letterlijk op de muur geprojecteerd en besproken met alle betrokkenen.

Digitale transformatie, daar staan we als Quint voor

Vanaf 2018 concentreren we onze diensten en ons vakmanschap op één centraal thema: digitale transformatie. Vanuit deze focus claimen we onze marktpositie en samen met de typische Quint manier van werken geeft het onze klanten en Quinters duidelijkheid over waar we voor staan. Begin dit jaar hebben we onze missie, visie, kernwaarden en portfolio verwoord in een brand magazine dat we hebben verspreid en hebben besproken met alle Quinters. Onze website en alle social media uitingen versterken onze branding en daarmee positionering. In 2020 hebben Quinters via de vele online webinars Quint en hun vakmanschap vol overtuiging aan bijna 4.000 (!) bezoekers gepresenteerd. De gemiddelde klanttevredenheid (directe feedback) van een 9 vormt het bewijs dat Quinters onze klanten maximaal inspireren en dat kan alleen maar als je zelf ook geïnspireerd bent!

Best Place to Work, daar werken we elke dag hard aan!

Sinds 2018 jaar mogen we ons een Best Place to Work noemen en we weten als geen ander dat we elke dag - en zeker in dit bijzondere jaar - heel bewust en vol overtuiging met elkaar moeten werken aan deze bijzondere kwalificatie. Om deze reden hebben we de ‘Quint Happiness’ index als succesfactor een centrale plek gegeven in onze succesboom. Elke maand geven Quinters (anoniem) feedback over in welke mate ze ‘happy’ zijn en hoe zij zelf, hoe collega’s en hoe management kunnen bijdragen aan het verhogen of vasthouden van deze hapiness. Alle feedback wordt (anoniem) gedeeld onder en besproken met alle Quinters als onderdeel van de maandelijkse Obeya-meetings en teammeets.

Financieel gezond, ook daar zijn we trots op!

Sinds jaar en dag delen we de financiële resultaten met elkaar en nemen we de tijd om elke Quinter uit te leggen hoe het gaat met Quint als bedrijf. Zeker dit jaar, waar veel mensen toch onzeker zijn of met gevoelens van onzekerheid worden geconfronteerd thuis of elders, blijkt dat de tijd die we met elkaar besteden aan het bespreken van onze financiële huishouding een gevoel van veiligheid geeft bij onze medewerkers. Het met elkaar doorlopen van mogelijke scenario’s en het doorspreken van te nemen beslissingen en het continu informeren over waar we staan leidt tot enorm draagvlak en tot een groot vertrouwen in en trots op Quint als werkgever en als bedrijf.

Volledige transparantie verhoogt betrokkenheid

Onze Obeya is voor iedere Quinter (online) toegankelijk om transparantie te maximaliseren en het mogelijk te maken om bij te dragen aan onze succesfactoren. De Obeya wordt maandelijks geüpdatet met informatie over de resultaten van succesfactoren, zoals ‘de happines-scores’ van de practices, billability (productiviteit), ziekteverzuim, het operationeel resultaat en de klantwaardering. Dit overzicht wordt iedere maand met alle Quinter gedeeld en besproken.

Op basis van de positieve reacties van Quinters zijn we in ook op practice-niveau gaan werken met team Obeya’s. Maandelijks worden de resultaten en de feedback, verzameld vanuit Quinters en klanten, in de practice-meetings besproken. Aan de hand daarvan worden eventuele acties afgesproken en de opvolging ervan geëvalueerd.

Elkaar inspireren

Ons kantoor leeft onze identiteit

Ons kantoor bevindt zich in een oude, karakteristieke munitiefabriek vol geschiedenis en sfeer. Het pand ligt tussen de Amstel en omliggende weilanden en biedt daarom de mogelijkheid om wandelend te vergaderen of in de zomer een rondje te varen. Het pand heeft kleine en grote werkruimtes, een open sfeer en is ingericht met veel groen. Ruimte om te ademen. Overlegruimtes zijn te vinden tussen de flex- en vaste werkplekken, wat zorgt voor dynamiek, beweging en veel contactmomenten. In de keuken vieren we onze verjaardagen, succesverhalen en smeren we een boterham of kletsen we bij met een kop koffie of thee. De koelkast is altijd goed gevuld en vanzelfsprekend gratis – ook voor de vrijdagmiddagborrel.

Lunchen doen we samen (als we weer naar kantoor mogen)

Iedere werkdag tussen kwart voor 12 en half 1 eten we gezamenlijk, even weg van de werkplek! Bij mooi weer aan de picknicktafel buiten en alle overige dagen in de kantine. Soms praten we over werk, maar meestal over wat iemand heeft gedaan en wat hem of haar bezighoudt. Er wordt vooral veel gelachen en gediscussieerd. Zo leren we elkaar iedere dag weer een beetje beter kennen.

Check in en Check out

Bij Quint checken we in en uit. We bedoelen hiermee dat we de aandacht hebben voor elkaar. In iedere vergadering maken we daarom voorafgaand en achteraf nog even contact met elkaar. Een ‘check in’ zorgt dat mensen gefocust zijn op de meeting en op elkaar. Een ‘check uit’ zorgt dat alles tijdens de meeting is gezegd, en dus niet via een e-mail achteraf of helemaal niet.

Quint-portal

We communiceren via de Quint-portal, met deze portal hebben we een stap gezet in het ‘ontmailen’ van Quint. Het is ook een volgende stap in de verdere digitalisering van interne processen. Dit is dé plek waar je als Quinter alle interne informatie over onze organisatie kunt vinden. Zo kan iedereen kennis- en nieuwsartikelen schrijven en opmerkingen bij artikelen plaatsen, kantoorartikelen en andere zaken aanvragen en bekijken welke evenementen gepland zijn. Via de Wie is Wie pagina zijn de gegevens van alle collega’s snel te vinden. Naast een foto en contactgegevens vind je hier ook een persoonlijk verhaal waarin de volgende vragen centraal staan: 1. Wat is mijn functie/rol binnen Quint en waarvoor zou je me kunnen benaderen? 2. Hoe probeer ik het beste uit mezelf en uit anderen te halen? Dare to Challenge! 3. Waar kan je mij vinden als ik niet aan het werk ben We bouwen gezamenlijk de Quint-portal steeds verder uit. Zo verloopt uiteindelijk alle ‘employee engagement’ via deze portal. Kennis, HR-processen, Quint events, ins & outs van Quint, nieuwsberichten enzovoort, uiteindelijk zullen we dit allemaal vanuit de portal gemakkelijk kunnen inzien en regelen. Voor het aankomend jaar staat het Quint prikbord centraal, een online pagina Van en Voor Quinters. Iets te huur, te koop of te ruilen, plaats je advertentie hier? Een voorstelling van je dansgroep of optreden van je orkest, de flyer lees je hier terug. Ook kunnen Quinters op deze pagina grote en kleine persoonlijke life events delen, zoals de de geboorte van een kindje, een aangekondigd huwelijk of de rouwkaart van een dierbare. Zeker in deze tijd, waar we fysiek het prikbord in de keuken niet kunnen zien is dit een mooi alternatief ook persoonlijk verbonden blijven met dat wat zich niet alleen in ons werkende leven afspeelt maar ook als mens, thuis.

Quintdagen

Tijdens Quintdagen komen we bij elkaar, delen we verhalen, ontwikkelen we en maken we plezier. Drie tot vier keer per jaar organiseren we een Quintdag gericht op inhoud en fun. Vaak houden we die op een inspirerende plek, waar veel ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan en via workshops en oefeningen inhoud te geven aan een specifiek onderwerp.

De Quintdagen gebruiken we primair voor:

  1. Onderwerpen die voor iedereen relevant zijn, zoals de strategie, planning en updates van Quint als geheel.
  2. Onderwerpen die voor iedereen als individu relevant zijn, zoals feedback en leiderschap.
  3. Activiteiten en fun, waarbij bonding en gezelligheid centraal staan.

2020 heeft een bijzondere draai gegeven aan de Quintdagen. Vanaf maart zijn fysieke meetings niet meer mogelijk geweest, maar toch hebben we (virtueel) de banden met alle Quinters nog steviger aangehaald. We merkten (en hebben hier ook regelmatig feedback over opgehaald bij alle medewerkers) dat de Quinters zijn/haar collega Quinter(s) mist. Op team en practice niveau hebben we wekelijks direct contact met alle medewerkers (dit doen we planmatig zodat niemand door drukte per ongeluk ‘buiten de boot valt’). Maandelijks hebben we op team / practice en Quint niveau virtuele meetings. Afwisselend soms gericht op ‘waar we staan qua organisatie’ en soms juist heel losjes met een (aan huis gestuurd) borrelpakket en een game erbij. We zien aan de maandelijkse happiness index dat deze aanpak enorm wordt gewaardeerd.

In 2021 pakken we de draad van 2019 al dan niet digitaal weer op! De thema’s voor de Quintdagen voor 2021 zijn:

  • De markt: Quint en onze kernproposities: De practice leads namen alle Quinters tijdens een interactief TEDx-verhaal mee in de ontwikkelingen in de markt.
  • Kernwaarden Quint: Met elkaar (en met Quint Technology) verdiepen en concretiseren van de gemeenschappelijke kernwaarden van Quint (in ons dagelijks werk).
  • Avontuur (expeditie Quint): voor het 3e kwartaal (zodra Corona het toelaat) gaan we met elkaar op een avontuurlijke wijze invulling geven aan ‘Dare to Challenge’!

Vaktweedaagse

Ieder jaar gaat elke practice met het hele team op stap. Dan logeren we bij de boer, op een jeugdherberg of gewoon in een hotel. We nemen tijdens deze twee dagen de tijd om met elkaar de markt- en vakinhoudelijke ontwikkelingen te bespreken. We proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe we daar als bedrijf effectief op inspelen, en hoe de rol van onze medewerkers er in die aanpak uitziet. Naast het vak hebben we ook aandacht voor elkaar. Vaak wordt er gedanst, gezongen, gekookt, gegeten en gedronken. De huidige situiatie maak dat we deze vorm van verdieping en contact niet kunnen organiseren. Toch lukt het ons om ook op een digitale manier verbinding met een lach te maken. Bijvoorbeeld tijdens de maandelijkse practice calls en (virtuele) practice middagen met borrel pakket en quiz. Ook komen we nu maandelijks in kleinere groepen (virtueel) bijeen om bijvoorbeeld een marktsegment te bespreken.

Quint helpt

De toekomst is belangrijk. We zetten ons dienstverlening graag in voor bedrijven, ngo’s, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die werken aan een betere wereld. Kosteloos of tegen een (sterk) gereduceerd tarief.

Bewust op zoek naar NGO’s

Binnen Quint zoeken we bewust NGO's (non for profit organisaties) op als opdrachtgever. Voorbeelden zijn Artsen zonder Grenzen, Jeugdbescherming Amsterdam en het KWF. We zijn ervan overtuigd dat we met onze kennis en kunde deze NGO’s kunnen helpen in de uitdagingen van vandaag en morgen. We doen dit tegen een sterk gereduceerd tarief zodat we de inkomsten van deze organisaties vooral ten goede laten komen aan hun doelgroep. Door deze focus en aandacht maken we gericht impact.

Hulp aan werkzoekenden

UWV en Quint werken sinds 2017 samen om het dreigende tekort aan gekwalificeerd IT-personeel op te vangen. Door deze samenwerking kunnen werkzoekenden en ook statushouder kosteloos deelnemen aan het open opleidingsrooster van Quint. Hierbij valt te denken aan trainingen op het gebied van Digitale Transformatie, Agile werken, DevOps en leiderschap. Quint stelt per training een aantal plaatsen beschikbaar. Werkzoekenden kunnen zich in overleg met hun UWV-adviseur en op basis van een passend cv aanmelden. In 2020, mede door de urgentie die Corona heeft veroorzaakt, heeft Quint met het Match-up initiatief, aan dit trainingsprogramma een extra impuls gegeven. Tijdens deze inspirerende Match-up sessies zijn werkzoekenden én ook werkgevers welkom. Op die manier reiken we werkzoekenden en statushouders niet alleen kennis en kunde aan, maar ook ons netwerk voor een nieuwe kans op de arbeidsmarkt. Als gevolg van de grote aanloop zijn voor 2021 al nieuwe Match-ups ingepland. De teller van opgeleide werkzoekenden en vluchtelingen staat inmiddel op ruim 400!

Hulp aan door Corona getroffen klanten

We investeren ook actief in lange termijn relaties gericht op de continuering van onze dienstverlening voor belangrijke opdrachtgevers (zoals FloraHolland, KLM en Heineken). Hun medewerkers werden direct geraakt door Corona en zaten thuis. Daarom hebben we deze medewerkers in april en mei 2020 kosteloos (virtueel) getraind. Deze maatregel heeft bij hun en onze medewerkers, ondanks de onzekerheid, een positieve impact gehad op mobiliteit en motivatie.

Interview

Dragana Mijatovic

Ze gaat voor excellentie, denkt altijd in mogelijkheden en gaat er vól voor. Met haar enthousiasmerende, transparante en zorgzame manier van doen valt ze zeker weten in de categorie inspirerende leidinggevenden.

Maak kennis met managing director Dragana Mijatovic, die met plezier vertelt wat inspiratie betekent voor haar, hoe ze andere Quinters inspireert én waarom ze liever dromen deelt dan plannen.

Ontdek hier hoe managing director Dragana Mijatovic Quinters raakt, enthousiasmeert en meeneemt.