Effectief leiderschap

Leiderschap in crisistijd?

Leiderschap binnen Quint heeft twee belangrijke elementen in zich. Leiderschap vormt een belangrijk element als het gaat om het inspireren van Quinters en van klanten. We zijn een succesvol bedrijf dat inhoudelijk vakmanschap combineert met persoonlijk verandervermogen. Het is deze combinatie die we blijven voeden om zowel onze medewerkers als onze klanten het vertrouwen te geven dat we samen de digitale transformatie tot een succes gaan brengen. Naast inspiratie creëert ons leiderschap een basis voor vertrouwen en veiligheid zodat Quinters - zeker ook in tijden van onzekerheid waarin we nu leven en werken - zich geborgen voelen en optimaal kunnen en willen presteren. Met hieronder beschreven elementen bouwen we elke dag aan Quint en aan Quinters. Voor ons is dit geen proces, maar een geloof en manier van werken en leven. Dit maakt Quint, Quint en daarom werken veel Quinters al heel lang bij ons bedrijf.

Duidelijke focus geeft richting

Sinds 2014, na de management buy out, hebben we meer focus aangebracht en zijn we duidelijker gaan maken waar we voor staan qua portfolio. We zijn een onafhankelijk adviesbedrijf dat zich richt op digitale transformaties. Geen interim management club en ook geen IT dienstverlener. Al onze marketinguitingen en al onze proposities zijn terug te voeren naar het thema digitale transformatie. Dit geeft ons en onze klanten focus en daarmee richten we ons op die proposities, die klanten en die opdrachten waarmee we impact maken.

we onze portfolio verbonden aan vier gezamenlijke kernwaarden: Uitdaging, Vertrouwen, Bezieling en Impact. Vanuit deze combinatie hebben meer dan 50 Quinters in meer dan 100 live events en webinars meer dan 4.000 (!) klanten en collega’s geïnspireerd met ons thought leadership gekoppeld aan de Quint manier van werken. Een mooi bewijs dat Quinters zelf in staat zijn om Quint en de bezieling die we als Quint voorstaan succesvol uit te dragen.

Betrokkenheid versterkt leiderschap

Vanuit de onzekerheid zoals in 2020 door vrijwel iedereen wel werd ervaren, hebben we - meer dan dat we normaal al doen zoals de eerder genoemde Obeya meetings - veel tijd besteed aan het delen van plannen, het maken en bespreken van scenario’s, het beantwoorden van vragen en het inspelen op eventuele zorgen. Vanuit het businessplan, ontwikkelde scenario’s in relatie tot de mogelijke business impact van Covid-19 en vanuit de mogelijke maatregelen die bij de scenario’s hoorden zijn we tijdens speciale online sessies met elkaar in gesprek gegaan. Alle ins- en outs hebben we met elkaar doorgesproken, eventuele consequenties en vergezichten hebben we open en eerlijk gedeeld en met elkaar hebben we een stevige en transparante basis gelegd onder ons bedrijf. Iedereen wist wat er zou moeten gebeuren om deze storm, ongeacht de uiteindelijke windkracht, het hoofd te bieden. Achteraf kunnen we vaststellen dat we deze storm (die nog steeds gaande is) met elkaar en door elkaars inzet en verbondenheid goed doorstaan hebben. We kunnen wel stellen dat we als bedrijf en als collectief sterker uit de strijd zijn gekomen en dat daarmee het vertrouwen in elkaar en daarmee ook in het leiderschap (nog) verder is toegenomen.

Dienend leiderschap in letterlijke zin

Zorg goed voor je mensen, dan zorgen ze ook goed voor jou. Dit is een belangrijke les die onze directeur als jonge officier der mariniers al vroeg heeft geleerd en die door onze HR manager en practice leads dagelijks wordt versterkt. Samen met de hulp van veel collega’s hebben ze - zeker in een tijd van thuis- en op afstand werken - heel veel aandacht en focus gelegd op het welzijn van Quinters. Van borrelpakketten (en digitale borrels) tot Quint@Home boxes gevuld met allerlei praktische gadgets. Van digitale Sinterklaasfeestjes tot aan gehuurde luxe Quint Lodges waarin iedere Quinter op kosten van Quint even een paar dagen kan ontsnappen aan de dagelijkse sleur. 2020 heeft in belangrijke mate ook in het teken gestaan van ‘zorgen en aandacht voor elkaar’. Het effect van dit soort praktische en attente initiatieven is net als een maandelijkse business updates en digitale teammeets groot.

Interview

Maurice Boon

Betrokkenheid, vertrouwen, focus en authenticiteit. Voor CEO Maurice Boon zijn deze woorden direct verbonden aan leiderschap.

Sterker nog: “Om een goed leider te zijn moet je duidelijk richting kunnen geven en een groot deel van jezelf in je rol kwijt kunnen”, vindt hij. “Heb dus het lef jezelf te laten zien, kleur te bekennen en je mensen te vertrouwen. Daar krijg je een dedicated team en succes voor terug!”

Lees hier hoe Quints CEO Maurice over leiderschap denkt en zijn rol invult.