Algemene informatie

Wij zijn Quint. Een adviesbureau dat zich richt op digitale transformatie. Digitale transformatie en effectief leiderschap zijn essentieel voor onderscheidend vermogen in de 21e eeuw. Quint ziet de optimale verbinding tussen mensen, processen, data en technologie als voorwaarde voor succes. We stellen de mens centraal. Door samen te leren en te durven experimenteren, veranderen we organisaties.

Dare to challenge

Quint ondersteunt middelgrote en grote bedrijven en organisaties bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie naar een succesvolle toekomst. We versnellen en verankeren transformaties door mensen, processen, data en technologie met elkaar te verbinden. Zo brengen we data en technologie tot waarde voor de organisatie en haar omgeving. Quint is trots op zijn medewerkers. Iedere dag halen ze het beste uit zichzelf om opdrachten succesvol af te ronden. Daarom zorgen we voor ze. In hun welzijn, ontwikkeling, vitaliteit en geluk. Zo werken wij samen aan succes. Dare to Challenge staat centraal in ons werk en ons gedrag. We stellen graag zaken ter discussie met als doel om met elkaar te leren en te verbeteren. We werken daarom samen met elkaar en met opdrachtgevers op basis van onderstaande kernwaarden.

Zo werken wij

Uitdaging

We dagen opdrachtgevers en onszelf uit. Dit betekent dat we het lef hebben om onze mening te geven en om meningen van onszelf en van anderen in twijfel te trekken. Dit in de overtuiging dat samenhang van die inzichten tot het beste resultaat leidt.

Impact

We brengen de werelden van business en technologie samen. We delen kennis en organiseren samenwerking waarmee we impact maken voor opdrachtgevers. Mensen, processen en technologie zien wij als elkaar versterkende elementen.

Bezieling

In ons werk zijn passie en vakmanschap van onschatbare waarde om succesvol te zijn. Dit zijn de waarden die mensen zoeken en vinden bij ons. Quint onderscheidt zich door de bezieling van zijn mensen voor elkaar, voor hun werk en voor hun opdrachtgevers.

Vertrouwen

Een grootse prestatie neerzetten. Bij Quint weten we, dat kun je niet alleen. Je hebt vertrouwen in elkaar nodig om resultaat te bereiken, iets te veranderen. Want alleen samen kun je tot grote hoogte stijgen.

Kennisgroepen (practices)

Quint is ingedeeld in vier kennisgroepen. Die noemen we practices. Vanuit deze practices ontwikkelen we onze proposities, onze dienstverlening (op het gebied van advies en training) en elkaar.

  • Digital Strategy richt zich op het ontwerpen en implementeren van de digitale strategie van organisaties.
  • Sourcing & IT Governance richt zich op het ontwerpen, implementeren en besturen van complexe (cloud) sourcingrelaties tussen opdrachtgevers en hun (technologische) leveranciers.
  • High Performance Transformation richt zich op het optimaliseren van (de voortbrengingsketens binnen) IT-organisaties, met behulp van best practices op gebied van IT Service Management, Lean, Agile en DevOps.
  • Academy richt zich op het ontwikkelen van de medewerkers van onze opdrachtgevers.

Ter ondersteuning van de practices en voor het runnen van de bedrijfsvoering hebben we binnen Quint verschillende vaste kantoormedewerkers die werkzaam zijn in de volgende teams: sales en marketing, human resources, finance en backoffice.

Klanten

Onze klanten zijn vooral de middelgrote en grote organisaties en bedrijven met een grote afhankelijkheid van IT en technologie. Typische voorbeelden zijn:

  • Overheid: de uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, de politie en het UWV en ministeries en de grotere gemeenten.
  • Onderwijs: de universiteiten, grote hbo-instellingen en grote ROC’s.
  • Zorg: academische en de grotere klinische ziekenhuizen (cure). Daarnaast de grotere GGZ-instellingen (care).
  • Finance: de banken, grote en middelgrote verzekeraars, pensioenfondsen en -uitvoerders.
  • Industrie: van de grote concerns zoals AKZO, SHV en Philips tot aan de (middel)grote dienstverleners, bijvoorbeeld advocatenkantoren en woningcorporaties.

Concurrenten

Quint heeft zich als nichespeler qua portfolio gepositioneerd tussen de grote (internationale) adviesbedrijven zoals McKinsey en BCG en de adviestakken van de accountantskantoren zoals KPMG, PWC en EY enerzijds en de meer technologie-georiënteerde IT-consultancybedrijven als Accenture en Capgemini anderzijds. We ontwikkelen niet alleen de digitale strategie (zoals McKinsey en BCG dat doen) maar nemen ook graag de (mede)verantwoordelijkheid in het realiseren ervan. Vooral de bereidheid om (mede)verantwoordelijkheid te willen en durven nemen voor het resultaat blijkt in de praktijk een belangrijk onderscheid ten opzichte van eerder genoemde bedrijven, die meer vanuit risico en compliance worden gestuurd). Dare to Challenge.

Waarom kiezen deze klanten voor Quint?

Optimale verbinding tussen mensen, processen, data en technologie is een voorwaarde voor succesvolle digitale transformatie. Quint is het bureau dat deze aspecten bij elkaar brengt. In de juiste balans en toegespitst op onze opdrachtgevers. Zo versnellen en verankeren we transformaties en benutten we de waarde van technologie.