BETEKENISVOLLE WAARDEN

Vier kernwaarden vormen het fundament waarop het Quint als bedrijf en als merk gebouwd is. Ze geven houvast in het nemen van beslissingen en helpen om het karakter en de way of working van Quint vorm te geven.

Uitdagend

We dagen opdrachtgevers en onszelf uit. Dit betekent dat we het lef hebben om onze mening te geven en om meningen van onszelf en van anderen in twijfel te trekken. Dit in de overtuiging dat samenhang van die inzichten tot het beste resultaat leidt.

Impact

De werelden van business en technologie brengen we samen. We delen kennis en organiseren samenwerking waarmee we impact maken voor opdrachtgevers. Mensen, processen en technologie zien wij als elkaar versterkende elementen.

Bezieling

In ons werk zijn passie en vakmanschap van onschatbare waarde om succesvol te zijn. Dit zijn de waarden die mensen zoeken en vinden bij ons. Quint onderscheidt zich door de bezieling van zijn mensen voor elkaar, voor hun werk en voor hun opdrachtgevers.

Vertrouwen

Een grootse prestatie neerzetten. Bij Quint weten we, dat kun je niet alleen. Je hebt vertrouwen in elkaar nodig om resultaat te bereiken, iets te veranderen. Want alleen samen kun je tot grote hoogte stijgen.

Het verbinden van twee uitersten maakt ons uniek

Onze kernwaarden staan voor twee archetypen die terugkomen in onze cultuur: de Hero en de Innocent. De Hero staat voor “de gedreven, krachtige Quinter die gaat voor resultaat van de klant”. Zijn tegenhanger de Innocent staat “voor de Quinter die zorg draagt voor en groeit binnen een veilige omgeving waar loyaliteit en optimisme heersen”. Voor ons zijn dit niet twee verschillende personen of culturen, voor Quint komen deze twee archetypen terug in elke Quinter. Het komt terug in de manier waarop we leidinggeven en op de manier waarop we in het leven en ons werk staan.

Wie zijn we dan?

Quinters zijn gedreven en ambitieuze professionals die communicatief en ook commercieel vaardig zijn. We hebben een hands on mentaliteit en we zijn snel en resultaatgericht. Quinters hebben veel kennis en zijn positief kritisch: het kan altijd beter en we willen blijven ontwikkelen. We hanteren een strenge selectie van nieuwe medewerkers en nieuwe collega’s komen vooral uit het eigen netwerk. In ons selectieproces toetsen we de waarden van Quint aan de hand van een aantal vragen waarin onder andere impact, resultaat, trots en ambitie wordt verkend.Quinters zijn de ambassadeurs van Quint. Ze dragen nieuw talent aan en zijn trots om te werken bij Quint.

Samen succesvol

We hebben een sterk geloof in samen uit, samen thuis. Samen werken we aan het succes bij de klant en aan Quint. Er is aandacht voor kennisdeling, er is aandacht voor samenwerking. Communicatie wordt onderling gestimuleerd en structureel geregeld. Als Quinter kun je een beroep doen op al je collega’s voor advies of hulp. Iedereen antwoord meestal direct, en dit is geen holle frase. De extra aandacht die we in 2021 gaan geven het verbinden van ons kwaliteitsmanagement in opdrachten aan het ontwikkelen en leren op de opdrachten, zal samenwerking en samen leren nog meer in de spotlights zetten.

Een veilige haven

Quint is als een dorp, een warm nest met focus op sociale cohesie. We proberen de hechtheid van de groep te bewaken en te bevorderen door team meets, Quintdagen, businessupdates. We zijn er écht voor elkaar. We vieren successen samen, maar zijn er ook als een collega vastloopt. Dat gebeurt niet sporadisch, maar op dagelijkse basis. Weten dat je er niet alleen voor staat, zorgt voor een heel veilig gevoel.

Vrijheid, maar wel samen

Quinters krijgen veel ruimte om hun werk te doen en nieuwe ideeën op te volgen, zichzelf te ontwikkelen en te ondernemen. Het is echt learning by doing. Je krijgt als beginnend consultant meteen grote klussen toegewezen. Als je er niet uitkomt kun je altijd iemand om hulp vragen, maar in principe krijg je al heel snel verantwoordelijkheid voor je eigen onderdeel. Wel binnen duidelijke afgekaderde opdrachten, projectteams, rollen en taken. Het collectief weegt zwaarder dan het individu. Daar houdt de vrijheid op. Je blijft een onderdeel van een groter geheel, een duidelijke structuur, en van de missie van Quint.

Cultuur is niet vrijblijvend

Bij afronding van elke opdracht evalueren wij met klanten in hoeverre zij de kernwaarden van Quint hebben ervaren in de uitvoering van de opdracht en in onze medewerkers. Er wordt letterlijk gevraagd in hoeverre de klant een ‘Dare to challenge’ mentaliteit ervaren heeft en of het geleverde resultaat ook daadwerkelijk impact heeft. In bijna 100 evaluaties in 2020 geeft meer dan 90% van onze klanten aan dat Quint en haar medewerkers de ‘status quo ter discussie durven te stellen’ met als doel om verbeteringen en resultaat te boeken. Deze mentaliteit leidt tot een NPS score van 97%.

Sturing op basis van vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijke waarde. Er heerst een platte, informele sfeer bij Quint. Tegelijkertijd is er wel een duidelijke stuurlijn binnen Quint van consultant, lead consultant, practice lead tot aan de directeur. De deuren staan ongeacht rol en functie altijd open voor elkaar. Je krijgt veel mogelijkheden en eigenlijk is niets te gek maar je moet het wel zelf regelen. Initiatief nemen wordt beloond. Als je een goed idee hebt is vaak 1 telefoontje naar de practice lead of naar Maurice – de directeur – voldoende, het antwoord is in de meeste gevallen gelijk ‘ja’ of ‘nee’. We zijn als organisatie groot genoeg om echt impact te maken, maar tegelijkertijd klein genoeg om iedereen bij persoonlijk te kennen en te betrekken.

Goed leiderschap is mensgericht

Een positief werkklimaat en goede onderlinge relaties vinden we allemaal belangrijk, het helpt ons om optimaal te presteren en maakt ons simpelweg gelukkig(er) in ons werk en leven. Als management en collega’s onderling dagen we onszelf uit om concrete verbeteringen en resultaten te blijven realiseren. Dat kan alleen maar in een omgeving waar je eerlijk en open met elkaar communiceert. Hiervoor is een werkomgeving nodig waar Quinters zichzelf kunnen en durven zijn, waar vertrouwen in elkaar centraal staat. Ons leiderschap heeft drie sterke elementen die dit versterken; mensgerichtheid, inspireren en het creëren van veiligheid op basis van vertrouwen. Ook, of juist, op het moment dat het spannend wordt en er moeilijke beslissingen moeten worden genomen besteden we nog meer tijd aan het delen van plannen, het maken en bespreken van scenario’s, ook als deze minder leuk zijn om te delen. Samen, nooit alleen, kun je tot echt goede resultaten komen.