Zorgen

Iedereen wil optimaal presteren en zich goed voelen. Quint helpt zijn medewerkers om vitaal te blijven en een goede balans tussen werk en privé te onderhouden. Bijvoorbeeld met voeding en beweging, zingeving en een goede relatie met de omgeving. Zo is iedereen energiek, gemotiveerd en veerkrachtig.

Gesprekken tussen Quinters

Tijdens de Q-gesprekken is het vinden en houden van de juiste balans een belangrijk onderwerp. De managing consultant heeft een actieve rol om een vinger aan de pols te houden. Hij of zij vraagt door als dat nodig is, zodat we het op tijd weten als de balans kwijt is. Ook de lead consultant en andere collega’s dragen hieraan bij. Bijvoorbeeld door regelmatig te vragen hoe het met iemand gaat, en door op tijd een signaal af te geven wanneer er zorgen ontstaan over iemands welzijn. Managing consultants en andere leidinggevenden zoeken graag naar een oplossing in allerlei soorten en maten: minder nevenactiviteiten, een kortere reistijd naar een opdrachtgever dichter bij huis of een doorverwijzing naar een coach.


(Zorg)verlof

Zorgen voor elkaar is belangrijk. Als Quinters de zorg voor een naaste op zich moeten nemen, kunnen zij gebruikmaken van een aantal wettelijke verlofmogelijkheden. Wij informeren en adviseren uitgebreid over kort en langdurig zorgverlof en kijken ook naar andere behoeftes en hoe we die kunnen faciliteren. Naast de wettelijke regels kunnen Quinters ieder jaar de keuze maken uit een fulltime of parttime dienstverband, en is het mogelijk om extra vakantiedagen bij te kopen.


Thuiswerken

Thuiswerken kan en mag altijd. Het enige wat we van je vragen is dat je goed bereikbaar blijft en ons vertelt waar je die dag werkt. Daarnaast is het belangrijk om ook thuis een gezonde, veilige werkplek in te richten. Momenteel zijn we aan het bekijken of we via een vaste financiële thuiswerkvergoeding Quinters tegemoet kunnen komen, zodat iedereen in staat is een goede werkplek te creëren.


Balansmeter

Elke twee jaar vult iedere werknemer de Balansmeter in. Deze digitale vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met onze arbodienst Beter en de Universiteit Maastricht. Met de ingevulde vragenlijst kan Beter opsporen of iemand een verhoogd risico loopt op toekomstig verzuim, bijvoorbeeld door spanning, ziekte of andere gezondheidsproblemen. Zo zijn wij er op tijd bij om onze Quinters te helpen.


The Lab of Life

Wat zou jij graag anders willen gaan doen? Vaak komen de ideeën wel, maar is het lastig om hiermee aan de slag te gaan. Via The Lab of Life kan iedere Quinter een vitaliteitstraining krijgen om individuele waarden en doelen te vertalen naar praktische en blijvende veranderingen in hun (dagelijkse) leven. Aan het einde van de training hebben Quinters een concreet handelingsperspectief om zelf een gezonde energiebalans in stand te houden.


Ergonomische werkplekken

Alle vaste kantoormedewerkers hebben een gezonde, veilige werkplek. Meer dan de helft van onze flexwerkplekken zijn voorzien van ergonomische bureaus en stoelen. Actief en dynamisch werken is bij Quint de nieuwe trend. Afwisselend zittend en staand werken houdt ons fit en voorkomt rugklachten. Genoeg gestaan of gezeten? Pak dan een fiets, bal of wiebelkruk.


Samen sporten

Quint houdt van bewegen. We doen in teamverband mee met allerlei sportieve evenementen, zoals de Dam tot Damloop, Mudmasters en bedrijvenvolleybal. We organiseren zelf ook sportieve evenementen voor medewerkers en klanten, zoals golftoernooien, wielrentochten en een jaarlijkse skitrip. Quinters organiseren ook bootcamps voor hun collega’s op de maandagavond. Iedereen mag meedoen!

Vergoeding voor sporten

Omdat Quint sporten zoveel mogelijk wil stimuleren, wordt hiervoor jaarlijks een budget ter beschikking gesteld van €240 per medewerker. Quinters kunnen voor dit bedrag sportgerelateerde activiteiten declareren. Niet alleen een abonnement op een sportvereniging of sportschool, maar alles wat met sporten te maken heeft. Dus ook hardloopschoenen, sportkleding of fietsaccessoires.


(Health)coach

Quinters die behoefte hebben aan extra ondersteuning op het gebied van gezondheid, voeding, levensstijl of andere persoonlijke aangelegenheden kunnen worden doorverwezen naar een (health)coach. Zo leer je wat jij nodig hebt om het beste uit jezelf te halen.


Vitaliteitsdagen

Jaarlijks organiseren we diverse vitaliteitsdagen met verschillende thema’s. Alle Quinters kunnen daaraan deelnemen. De afgelopen jaren hebben we die dagen op allerlei manieren vormgegeven. Bijvoorbeeld met werkplekinstructies, workshops energiemanagement en gezonde voeding, een presentatie over de Lab of Life-training, yogasessies en stoelmassages.

PMO/Gezondheidsonderzoek

Quinters hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan het gezondheidsonderzoek van Beter Leven. Dit onderzoek wordt betaald door Quint en bestaat uit een online vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. Zodra de uitslagen binnen zijn, ontvangt de medewerker een rapportage met zijn of haar biologische leeftijd op basis van de algehele fysieke en geestelijke gesteldheid en levensstijl.


Workshops bedrijfsarts

Onze bedrijfsarts heeft aan alle leidinggevenden een workshop gegeven, omdat werk-privébalans, werkdruk en stress in de Q-gesprekken onderwerp van gesprek (kunnen) zijn. Tijdens deze workshops is aandacht besteed aan het signaleren van werkdruk en stress en hoe je vervolgens de dialoog aangaat. Hier zal in 2020 vervolg aan worden gegeven.


Voeding

Stafmedewerkers en flexwerkers die op kantoor zijn, hebben de mogelijkheid om te lunchen met verse soep, salades en dagelijks variërende gerechten in de kantine. Daarnaast zijn door ons hele pand fruitmanden te vinden met afwisselend fruit en groenten.


Collectieve ziektekostenverzekering

Quint heeft een collectief contract afgesloten voor ziektekosten bij zorgverzekeraar CZ. Dat betekent minder kosten en betere polisvoorwaarden. Op de basisverzekering ontvangen Quinters 3,5 procent korting en op de aanvullende verzekeringen maar liefst 10 procent.


Elkaar ondersteunen

Iedereen heeft wel eens te maken met moeilijke en soms ingrijpende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door langdurige ziekte, een burnout, scheiding of het overlijden van een naaste. Tijdens deze moeilijke situaties staan we voor onze Quinters klaar.


Stress en burnout

Vooral directe collega’s hebben een belangrijke rol in het herkennen van stress en psychische klachten bij collega’s. De meeste Quinters werken bij klanten en zijn daarom niet dagelijks zichtbaar voor hun leidinggevende of de HR-afdeling. Zorgen over een collega kunnen worden gemeld bij de leidinggevende/managing consultant, HR, een preventiemedewerker of vertrouwenspersoon en natuurlijk de collega zelf. Als iemand kampt met overspannenheidsklachten, is een periode van rust en afstand belangrijk. Pas dan is het tijd om samen een plan op te stellen met het doel om de balans terug te vinden. Re-integratie wordt vanuit Quint begeleid door de leidinggevende/ managing consultant, bedrijfsarts en de HR-manager. Zij hebben veel contactmomenten met de Quinter en bespreken altijd met elkaar welke acties er worden genomen.


Preventiemedewerker

Een van onze HR-medewerkers is aangesteld als preventiemedewerker. Zij volgt de ontwikkelingen en risico's op de werkvloer en adviseert waar nodig het MT en de OR, met als doel ziekteverzuim als gevolg van het werk te voorkomen.


Langdurige ziekte

Quinters die langdurig ziek zijn, houden tijdens hun afwezigheid contact met hun leidinggevende, de HR-manager en met een vaste bedrijfsarts. In deze begeleiding staat persoonlijke aandacht centraal. Onze bedrijfsarts is goed in het inschatten wat iemand kan. Zij werkt al jaren voor Quint en kent onze bedrijfscultuur en medewerkers als geen ander.


Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid zorgt Quint de eerste twee jaar voor doorbetaling van het loon. Het eerste jaar volledig, het tweede jaar 70 procent. Na deze twee jaar arbeidsongeschiktheid kom je in aanraking met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Quint heeft voor alle Quinters een aanvullende regeling afgesloten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers door moeten kunnen gaan met hun leven.


Overlijden

Een groot aantal Quinters heeft de afgelopen jaren iemand in zijn of haar naaste omgeving verloren. In ons personeelhandboek staan de basisregelingen beschreven, maar soms is het standaardaantal verlofdagen niet genoeg. Iedereen mag de tijd nemen die nodig is om te rouwen. In overleg met de leidinggevende/managing consultant en de HR-afdeling kijken we hoe we hier invulling aan kunnen geven. Ook hier is persoonlijk contact belangrijk. Zo kunnen we op tijd inspringen als het niet goed gaat en er meer zorg en aandacht nodig is.

Wat is jouw stijl van coachen?

"Niets is zo oneerlijk als ongelijken gelijk te willen behandelen. Je moet kijken wat ieder individu in zijn carrière nodig heeft. Dat verschilt ook nog per practice. Mijn stijl van leidinggeven varieert dus per persoon. Ik kijk er wel naar wat iemand nodig heeft om te groeien en houd daarbij ook rekening met privéomstandigheden. Er is heel veel mogelijk. Wat ik leuk vind aan ons bedrijf is dat je, ondanks dat we heel scherp kunnen zijn, in moeilijke privésituaties ook de warmte voelt en je hiervoor tijd en ruimte krijgt."


"Als je wilt, kun je hier bijna iedere avond wel aan een sessie of training meedoen."

Quinters zijn enthousiast. Kunnen mensen niet te ver doordraven?

"Je kunt hier bijna iedere avond wel aan een sessie of training meedoen. Er zijn ook mensen die in de eerste week het complete medewerkershandboek doorlezen en me dan vertellen wat ze allemaal willen gaan doen. Je moet wel kijken wat op dit moment echt bijdraagt en zorgen dat mensen hun werk-privé-balans in de gaten houden. Dat draagt uiteindelijk ook bij aan het succes van Quint.


Er zijn ook mensen die zeggen: ik zit honderd procent van mijn tijd bij een klant en breng geld binnen. Ik zeg dan: prima, maar als je twee jaar bij dezelfde klant zit en alleen maar dezelfde rol invult, kom je niet vooruit. Natuurlijk kan het wel zijn dat iemand zich langere tijd comfortabel voelt bij een klant en daar het nodige leert. Dat is prima; iedereen kan daar zijn eigen invulling aan geven."


Coen Timmer-van Gaalen

Managing Consultant