Algemene informatie

Wij zijn Quint. Een advies-, opleidings- en technologiebedrijf. We ondersteunen organisaties bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie. Hierbij versnellen en verankeren we transformaties door mensen, processen, technologie en leiderschap met elkaar te verbinden. Quint richt zich in het bijzonder op Digital Strategy, Customer Service Management, Lean Agile Enterprise, Enterprise DevOps, Enterprise Cloud, Sourcing Advisory en IT Governance.

Dare to challenge

Quint ondersteunt bedrijven en organisaties bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie naar een succesvolle toekomst. We versnellen en verankeren transformaties door mensen, processen en technologie met elkaar te verbinden. Zo brengen we technologie tot waarde voor de organisatie en haar omgeving.


Quint is trots op zijn medewerkers. Iedere dag halen ze het beste uit zichzelf om opdrachten succesvol af te ronden. Daarom zorgen we voor ze. In hun welzijn, ontwikkeling, vitaliteit en geluk. Zo werken wij samen aan succes. Dare to Challenge staat centraal in ons werk en ons gedrag. We stellen graag zaken ter discussie met als doel om met elkaar te leren en te verbeteren. We werken daarom samen met elkaar en met opdrachtgevers op basis van onderstaande kernwaarden.

Zo werken wij

Uitdaging

We dagen opdrachtgevers en onszelf uit. Dit betekent dat we het lef hebben om onze mening te geven en om meningen van on szelf en van anderen in twijfel te trekken. Dit in de overtuiging dat samenhang van die inzichten tot het beste resultaat leidt.


Impact

We brengen de werelden van business en technologie samen. We delen kennis en organiseren samenwerking waarmee we impact maken voor opdrachtgevers. Mensen, processen en technologie zien wij als elkaar versterkende elementen.


Bezieling

In ons werk zijn passie en vakmanschap van onschatbare waarde om succesvol te zijn. Dit zijn de waarden die mensen zoeken en vinden bij ons. Quint onderscheidt zich door de bezieling van zijn mensen voor elkaar, voor hun werk en voor hun opdrachtgevers.


Vertrouwen

Een grootse prestatie neerzetten. Bij Quint weten we, dat kun je niet alleen. Je hebt vertrouwen in elkaar nodig om resultaat te bereiken, iets te veranderen. Want alleen samen kun je tot grote hoogte stijgen.


Kennisgroepen (practices)

Quint is ingedeeld in vier kennisgroepen. Die noemen we practices. Vanuit deze practices ontwikkelen we onze proposities, onze dienstverlening (op het gebied van advies en training) en elkaar.

  • Digital Strategy richt zich op het ontwerpen en implementeren van de digitale strategie van organisaties.
  • Connect, Integrate & Orchestrate richt zich op het ontwerpen, implementeren en besturen van complexe (cloud) sourcingrelaties tussen opdrachtgevers en hun (technologische) leveranciers.
  • High Performance Transformation richt zich op het optimaliseren van (de voortbrengingsketens binnen) IT-organisaties, met behulp van best practices op gebied van IT Service Management, Lean, Agile en DevOps.
  • Academy richt zich op het ontwikkelen van de medewerkers van onze opdrachtgevers.


Ter ondersteuning van de practices en voor het runnen van de bedrijfsvoering hebben we binnen Quint verschillende vaste kantoormedewerkers die werkzaam zijn in de volgende teams: sales en marketing, human resources, finance en backoffice.

Klanten

Onze klanten zijn vooral de middelgrote en grote organisaties en bedrijven met een grote afhankelijkheid van IT en technologie. Typische voorbeelden zijn:

  • Overheid: de uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, de politie en het UWV en ministeries en de grotere gemeenten.
  • Onderwijs: de universiteiten, grote hbo-instellingen en grote ROC’s.
  • Zorg: academische en de grotere klinische ziekenhuizen (cure). Daarnaast de grotere GGZ-instellingen (care).
  • Finance: de banken, grote en middelgrote verzekeraars, pensioenfondsen en -uitvoerders.
  • Industrie: van de grote concerns zoals AKZO, SHV en Philips tot aan de (middel)grote dienstverleners, bijvoorbeeld advocatenkantoren en woningcorporaties.

Concurrenten

Quint heeft zich als nichespeler qua portfolio gepositioneerd tussen de grote (internationale) adviesbedrijven zoals McKinsey en BCG en de adviestakken van de accountantskantoren zoals KPMG, PWC en EY enerzijds en de meer technologie-georiënteerde IT-consultancybedrijven als Accenture en Capgemini anderzijds.


We ontwikkelen niet alleen de digitale strategie (zoals McKinsey en BCG dat doen) maar nemen ook graag de (mede)verantwoordelijkheid in het realiseren ervan.


Vooral de bereidheid om (mede)verantwoordelijkheid te willen en durven nemen voor het resultaat blijkt in de praktijk een belangrijk onderscheid ten opzichte van eerder genoemde bedrijven, die meer vanuit risico en compliance worden gestuurd). Dare to Challenge.


Waarom kiezen deze klanten voor Quint?

Optimale verbinding tussen mensen, processen en technologie is een voorwaarde voor succesvolle digitale transformatie. Quint is het bureau dat deze aspecten bij elkaar brengt. In de juiste balans en toegespitst op onze opdrachtgevers. Zo versnellen en verankeren we transformaties en benutten we de waarde van technologie.


Als je één ding noemen waarom Quint een Great Place To Work is, wat is dat dan?

"Wat mij betreft dat het als familie voelt. Op weg met elkaar en voor elkaar. Als ik 's morgens naar Quint rijd, voelt het als 'ons'.

En niet als: ik ben de baas, dus ik ga vertellen wat we gaan doen?

"Als leidinggevende moet je wel duidelijk zijn in wat de koers is. Maar ik heb geleerd dat het belangrijk is om mensen zo veel mogelijk ruimte en vrijheid te geven in de uitvoering daarvan. Dat zit meer in ons DNA dan een aantal jaren geleden. Openheid en directheid horen daarbij. En dat kan ook pijnlijk zijn: je kunt je niet achter iets verstoppen. Als er iets speelt, spreken we dat met elkaar uit. Daarin kennen we geen vertraging. Als managementteam hebben we geen vaste agenda. Als er iets is, is het zonde van de tijd om op de volgende MT-vergadering te wachten. Sturen doe je vandaag en niet morgen of later.

"Groei is geen doel op zich, ontwikkeling wel."

Daarom vind ik ook dat je bonussen niet moet gebruiken als correctiemiddel. Die keer je meestal pas aan het eind van het jaar uit. Dat betekent dat je al die tijd een mogelijke verbetering hebt gemist. Bonussen zijn er hooguit om succes te vieren."


Wordt Quint op den duur niet te groot om het familiegevoel vast te houden?

"Ik vind het goed dat we qua grootte eigenlijk tussen tafellaken en servet in zitten. Groei is geen doel op zich. Het is veel belangrijker dat we inhoudelijk relevant blijven en ons ontwikkelen dan dat we jaarlijks 30 procent meer omzet genereren. Dat zet enorm veel druk op de organisatie met alle risico's van dien. Ik vind dat een wat oude manier van denken, puur geldgedreven. We hebben ook bewust keuzes gemaakt: we zijn teruggegaan naar zeven kernproposities en we kiezen nadrukkelijk voor het realiseren van enterprise transformaties. Beweging en vooruitgang zijn belangrijk, want in stilstaand water gaan vissen dood."


Maurice Boon

CEO Quint