Delen

Quint heeft als overtuiging dat iedereen vanuit zijn of haar kracht en niveau bijdraagt aan de organisatie. Als Quint succesvol is, zijn wij gezamenlijk succesvol. Doelen worden samen gehaald en de beloning daarvan wordt ook samen verdeeld. Niet voor niets hanteren we binnen Quint het principe van transparantie als het gaat om informatie die relevant is voor de bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Delen op basis van gelijkwaardigheid

Collectieve winstdeling - iedereen deelt evenredig mee in de winst

Als Quint succesvol is, zijn wij dat allemaal. Iedere Quinter draagt vanuit zijn of haar kracht bij aan de organisatie. Dat betekent dat onze collectieve winstdeling ook gelijk verdeeld wordt onder deelnemende Quinters. Ongeacht functie of niveau. Komt iemand later in het kalenderjaar in dienst? Dan krijgt hij of zij een winstuitkering naar rato, net als Quinters die parttime werken, uit dienst treden (met uitzondering van ontslag op staande voet) of met sabbatical zijn. Dat geldt uiteraard niet voor Quinters die ziek zijn of zorg- of zwangerschapsverlof hebben. Ook die medewerkers krijgen een volledige winstuitkering.


Commerciële regeling – focus op omzetgroei voor iedereen

Er zijn verschillende consultants die op basis van hun individuele commerciële bijdrage een beloning willen ontvangen. In die gevallen is het belangrijk dat de targetafspraken concreet zijn, met een focus op één of enkele benoemde klanten. Deze focus moet leiden tot omzetgroei voor Quint. Als deze groei achterwege blijft, zijn we immers het budget van de collectieve winstdeling aan het herverdelen. Dat is niet de bedoeling. De omzet (en daarmee het budget) moet groeien, zodat iedereen een mooie bonus tegemoet ziet. Net als bij de variabele beloningen van sales en management, geldt dat er pas sprake kan zijn van een uitkering van een variabele beloning als de drempel van 80 procent van de gebudgetteerde Ebit van Quint NL wordt bereikt. De uitkering is maximaal 25 procent van het brutosalaris. Deze drempel komt overeen met het niveau vanaf wanneer de collectieve winstdeling ook opbouwt. Kortom: samen uit, samen thuis.


Participatieregeling - voor alle Quinters

Quint kent een participatieregeling voor alle medewerkers. Deze regeling is dit jaar aangepast en toegankelijker gemaakt voor alle medewerkers. Iedere Quinter kan door het aankopen van certificaten als het ware mede-aandeelhouder van Quint worden. Een certificaat staat gelijk aan een aandeel in Quint met dezelfde waarde en met hetzelfde dividend. Als een Quinter zijn of haar certificaat wil verkopen, staat Quint er garant voor dat dat mogelijk is. Op deze manier geldt: samen uit, samen thuis voor medewerkers en aandeelhouders!


Unieke arbeidsvoorwaarden - verder verdiept

In het GPTW-onderzoek scoorde Quint het minst goed op de stelling: "Wij hebben hier unieke en speciale arbeidsvoorwaarden". Daarom zijn we aan de slag gegaan om beter te begrijpen waar de feedback op gericht is en wat we kunnen verbeteren. We hebben Quinters met een vragenlijst voorgelegd welke speciale arbeidsvoorwaarden zij graag zouden willen. Daaruit zijn verschillende interessante ideeën naar voren gekomen waar we mee aan de slag zijn gegaan: een leaseregeling die elektrisch rijden mogelijk maakt en meer variatie in de lunch en het avondeten. Ook een verbetering van de pensioenregeling hebben we gerealiseerd met een vernieuwd uitgangspunt: samen delen.


Eind 2019 hebben we een nieuwe pensioenregeling samengesteld. Deze regeling sluit beter aan bij wat in de markt gewoon is. In de nieuwe regeling beschermen we Quinters tegen een te lage pensioenopbouw en financieren de werkgever en de deelnemer de pensioenopbouw op een eerlijkere manier samen. Dit hebben we gedaan door de werkgeversbijdrage te verhogen en aan iedereen een verplichte eigen bijdrage te vragen van 1,3% . Hierdoor zal iedereen een hoger pensioen opbouwen.


Delen - bijdragen

Duurzaamheidsteam

Quint heeft een duurzaamheidsteam, ontstaan uit de behoefte van de Quinters zelf om bewuster bezig te zijn met onze eigen footprint, manier van samenwerken met elkaar en onze klanten en de verantwoordelijkheid die wij willen pakken in de maatschappij. Wij willen niet alleen een Best Place to Work zijn maar ook een Best Green Place to Work. Onze sustainability rust op drie pilaren:

  1. Onze kennis delen om zo werkzoekende (vluchtelingen) te helpen in het vinden van een baan.
  2. Onze kennis en ervaring inzetten bij onze projecten (HPT =werkplezier, werkdruk en trots, CIO keuzes in duurzame "sourcing").
  3. Verduurzaming van onszelf (gezonde Quinters; gezond eten, faciliteren van sporten bootcamp/sport kleding en abonnementen kunnen declareren), afval scheiden maar ook het bewuster omgaan met onze manier van verplaatsing (lees elektrisch rijden, stimuleren om de trein te pakken als het zo uitkomt).


Als Duurzaamheidsteam zijn we het afgelopen jaar gericht bezig geweest met de verduurzaming van onszelf. Het duurzaamheidsteam analyseert hoe en in welke mate Quint milieubelastende activiteiten uitvoert. Op basis daarvan worden voorstellen geformuleerd om dit te beperken. Een van deze voorstellen betrof in 2019 het reduceren van de CO2-footprint die wordt veroorzaakt door het gebruik van lease-auto’s.


Bij een substantiële toename in het gebruik van elektrische auto’s i.p.v. auto’s met een gemiddelde tot hogere CO2-uitstoot kan Quint haar CO2-footprint aanzienlijk verlagen. Quint heeft zich tot doel gesteld om binnen 4 jaar alleen nog maar elektrische voertuigen te leasen op basis van de huidige marktomstandigheden en inzichten. Om dit doel te behalen zal een stimulering van elektrisch rijden en het afremmen van het leasen van fossiele auto’s worden geïntroduceerd in het leasereglement.

Quint focust zich op drie elementen

  1. Het inzetten van haar trainingscapaciteiten t.b.v. hulpbehoevenden;
  2. Het inzetten van haar expertise t.b.v. organisaties met een ‘maatschappelijk’ en/of ‘sociaal karakter’;
  3. Het ‘sponsoren’ (door verdubbeling van de inleg van Quinters) van acties van (oud) Quinters gericht op specifieke goede doelen.


Hulp aan werkzoekenden

UWV en Quint werken sinds 2017 samen om het dreigende tekort aan gekwalificeerd IT-personeel op te vangen. Door deze samenwerking kunnen werkzoekenden en ook vluchtelingen kosteloos deelnemen aan het open opleidingsrooster van Quint. Hierbij valt te denken aan trainingen op het gebied van IT Servicemanagement, Lean IT en Project Management. Quint stelt per opleidingssessie een aantal plaatsen beschikbaar. Werkzoekenden kunnen zich in overleg met hun UWV-adviseur en op basis van een passend cv aanmelden.

Match-Up

In 2019 heeft Quint door het Match-up initiatief aan dit programma een extra impuls gegeven. De doelgroepen voor deze training zijn werkzoekenden en potentiële werkgevers. Deze training is onderdeel van een programma waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kosteloos trainingen kunnen volgen bij Quint. Het doel van deze training is het leggen van verbindingen tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt. Als gevolg van de grote aanloop zijn voor 2020 al vervolg Match-ups ingepland: https://okt.to/2BYXHC. De teller van opgeleide werkzoekenden en vluchtelingen staat inmiddel ruim boven de 250!


Hoe is het initiatief Best Green Place to Work ontstaan?

"Ik ben al wat langer betrokken bij een inventarisatie om op een aantal punten te bekijken hoe de organisatie ervoor staat. Een van die onderwerpen is duurzaamheid. Dat heeft al een aantal heel uiteenlopende onderwerpen opgeleverd. Zo betrekken we mensen die werkloos zijn vanuit het UWV bij onze opleidingen om hen betere kansen te vergroten op de arbeidsmarkt. Er zijn meer mensen binnen Quint die onderwerpen rond duurzaamheid wel wilden oppakken. Daarom zijn we met een aantal mensen gaan kijken hoe we dat binnen de organisatie kunnen uitdragen. Denk aan zaken als gezond eten, afval scheiden en een duurzamer beleid wat betreft transport."

"Voor een groot aantal Quinters is elektrisch rijden nu al heel aantrekkelijk."

Duurzaam transport?

"Quinters reizen veel. Dat zal niet minder worden, maar het kan wel groener. Daarom hebben we een businesscase elektrisch rijden gemaakt. We zijn nu bezig dat handen en voeten te geven. Er worden gesprekken gevoerd met leasemaatschappijen, we kijken hoe we laadpalen op het terrein kunnen plaatsen enzovoort."


Welke initiatieven zijn er nog meer?

Ingmar: "Quinters worden al goed gefaciliteerd in een gezonde levensstijl. Tussen de middag worden gezonde lunchgerechten en verse warme maaltijden aangeboden. Overal in het pand staan schalen met fruit en de koekjes maken steeds meer plaats voor groentesnacks. Ook de kosten voor de sportschool worden deels betaald. De spin-off Best Green Place to Work willen we gebruiken voor meer initiatieven. Niet alleen om zelf te vergroenen, maar ook om opdrachtgevers mee te nemen in het maken van duurzame keuzes. Die plannen worden snel opgepakt, veel mensen binnen Quint hebben hier interesse in."


Ingmar Waijenberg & Maurits Simons

Consultants