Ontwikkelen

Ontwikkeling is een belangrijk thema binnen Quint. Onze focus op vernieuwings- en verandervraagstukken bij onze opdrachtgevers vraagt om een state-of-the-art portfolio van onze diensten en producten en vraagt om medewerkers die van de hoed en de rand weten. Het is daarom belangrijk om bij te blijven bij de marktontwikkelingen, om als professional te blijven leren en om je als persoon te blijven ontwikkelen. Ontwikkeling draagt bij aan het succes van zowel de Quinter als van Quint.

Een eigen ontwikkelpad

Quinters zijn verantwoordelijk voor hun eigen groei en loopbaan. We leggen de focus op individuele ontwikkelpaden van Quinters, waarin we het startpunt bepalen op basis van iemands persoonlijkheid, kracht, ambitie, drive, energie en hoe we dat verder (binnen Quint) kunnen toepassen en ontwikkelen.


Planningsgesprek

We maken de ontwikkelafspraken aan het begin van het jaar tijdens een planningsgesprek. Tijdens dit gesprek staan de verwachtingen over de motivatie, ambitie, ontwikkelmogelijkheden van de Quinter centraal, en de doelstellingen van de practice, afdeling en het team. Het planningsgesprek is hét moment waarop de Quinter samen met de managing consultant formeel afspraken maakt welke taken, doelen en resultaten beiden voor ogen hebben, en waar de primaire focus ligt. Ook spreken we over het gedrag, de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om deze resultaten te bereiken, en welke coaching, trainingen en opleidingen hierbij kunnen ondersteunen. Aan de hand van dit planningsgesprek maakt de Quinter een eigen ontwikkelplan dat hij of zij deelt met de leidinggevende / managing consultant.

Reflectiegesprekken

Minstens ieder kwartaal bespreken we de voortgang van de professionele groeidoelstellingen in een Q-gesprek, aan de hand van het ontwikkelplan. We nemen dan meteen de tijd om eventuele verbeter- of ontwikkelpunten over de kwaliteit van het werk, gedragsverandering, werkverhoudingen en werkomstandigheden te bespreken. Sommige doelstellingen kunnen immers ingehaald zijn door de omstandigheden en moeten we daarom aanpassen.


Naast de vaste Q-gesprekken is het aan te bevelen om soms een extra Q-gesprek te voeren. Tijdens deze gesprekken kunnen Quinters bespreken wat er op dat moment belangrijk is, zodat we snel kunnen bijsturen. Quinters voeren ook gesprekken die volledig gericht zijn op de langetermijnontwikkeling. In zo’n kruispuntgesprek bespreken we waar de medewerker nu staat, waar hij of zij over drie jaar wil zijn, wat daarvoor nodig is en hoe we daarbij kunnen helpen.

Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie

Twee keer per jaar maken we samen de balans op: halverwege het jaar met een tussenbeoordeling en eind van het jaar met een eindbeoordeling. We evalueren en beoordelen om te sturen op resultaten, ontwikkeling, zelfontplooiing en motivatie. Altijd op basis van constructieve feedback en met aandacht voor het functioneren en persoonlijke verhaal van de medewerker.


De informatie die we voor deze review gebruiken, wordt vooral door de Quinter zelf aangeleverd. Denk dan aan harde kengetallen, ontvangen feedback en klantevaluaties. Aan de hand van deze informatie vormt de managing consultant een beeld dat we tijdens de review binnen de practice bespreken en toetsen met andere managing consultants en de HR-afdeling. Ook vindt er een kalibratie plaats op MT-niveau, waarbij de practice leads samen met de HR-afdeling en de directeur zorgen voor de toetsing over de practices heen.


Realtime feedback

Natuurlijk wil iedereen continu blijven verbeteren. Dan is snelle, persoonlijke feedback en reflectie op je werk belangrijk van de mensen met wie je dagelijks werkt. We streven ernaar om elkaar kort op de bal feedback te geven, zodat iemand oog krijgt voor de successen die hij of zij boekt, maar hij of zij ook op tijd weet welk gedrag moet worden bijgestuurd.


Eindbeoordeling en evaluatiegesprek

De eindbeoordeling vindt plaats tijdens het evaluatiegesprek. We hebben het dan over gedrag en waarnemingen, niet over de persoon en interpretaties. Samen maken we de balans op van het afgelopen jaar en onderstrepen we de mogelijkheden om de sterke kanten in het volgend jaar nog beter te benutten.

2020 vraagt om vernieuwing

Continue ontwikkeling van elke Quinter is een cruciale basis om impact te maken bij onze opdrachtgevers. Wij willen daarom een cultuur waarin ontwikkelen en leren centraal staan binnen Quint en verankerd zijn in onze manier van werken. In een cultuur waarin een Quinter bij al zijn of haar opdrachten leert. Intern of extern. Ook als de opdracht niet geheel succesvol is. Falen mag, als we er maar van leren. Om dit te bereiken, zijn we de volgende wijzigingen aan het uitwerken:

  • We halen beoordeling ‘uit de weg’ van ontwikkeling.
  • Ontwikkeling van elke Quinter wordt een expliciet, integraal onderdeel binnen opdrachten.
  • Quinters zijn meer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, gefaciliteerd door Quint.


Tools, opleidingen en trainingen

Quint ondersteunt Quinters in hun persoonlijke ontwikkeling. We hebben een ruim aanbod van tools en interne en externe opleidingen en trainingen.


Kennis opdoen via interne en externe opleidingen en trainingen

Elke Quinter kan uit de opleidingsgids een interne of externe opleiding kiezen die bij hem of haar past. De opleidingen zijn ingedeeld naar functieniveau met een keuze uit vakinhoudelijke opleidingen en vaardigheidstrainingen. In de gids zijn een aantal must have opleidingen gedefinieerd. Zo zorgen we ervoor dat iedere Quinter beschikt over een minimale set aan kennisgebieden en competenties. In de gids staan ook een aantal nice to have opleidingen die vrij zijn om te volgen.


Kennis delen tijdens Quintcolleges

Vanuit de practices organiseren we Quintcolleges. Dit zijn interne kennissessies waarin ervaren consultants van Quint hun kennis en ervaring delen met geïnteresseerde collega’s – ook als ze in een andere practices werken.


Ervaringen delen in teammeets

In de teammeets bespreken we lopende opdrachten, afgeronde opdrachten (vanuit de klantfeedback) en nieuwe proposities. In deze meetings ligt de nadruk op uitwisseling van ervaringen tussen consultants.


Persoonlijke ontwikkeling dankzij feedback

Quinters worden ondersteund in het (verbeteren van het) geven en ontvangen van feedback door:

  • Trainingen te volgen in Feedback Labs waarin we met een acteur aan de slag gaan met zelf ingebrachte cases;
  • Het gebruik van de online tool Impraise, waarmee Quinters 360 graden feedback ontvangen, alle feedback op één plek verzameld is. Dit helpt medewerkers om betere face-to-face gesprekken te voeren;
  • Het krijgen van performance checks, via Impraise en feedbackevents. Vanuit HR wordt elke Quinter gericht bevraagd om feedback te verzamelen die gericht is op zijn of haar ontwikkeling.


Persoonlijke ontwikkeling door middel van intervisie

Elke Quinter mag deel uitmaken van een intervisiegroep. Doel van de intervisie is intercollegiaal leren, reflecteren en onderkennen van zogenaamde verborgen interne bestuurders. Dit doen we door in groepsverband persoonlijke en professionele dilemma’s aan de orde te stellen. Hierdoor wordt groei mogelijk en wordt de persoonlijke effectiviteit van elke Quinter verhoogd.


Persoonlijke ontwikkeling met behulp van coaching

Elke Quinter kan via HR verzoeken om een coachingstraject te volgen. Afhankelijk van de aard en het onderwerp van de coachingsbehoefte wordt een interne of een externe coach toegewezen.


Hoe kwam je bij Quint terecht?

"Via-via kwam ik terecht bij Koken met Quint. Op een fantastische plek hebben we met zeven Quinters en zeven potentiële nieuwe medewerkers Italiaans gekookt. We hadden direct leuke, open gesprekken. Zonder dat we het in de gaten hadden, waren we al aan het werk: ideeën uitwisselen, elkaar feedback geven. Dat vond ik geweldig. Als agile-expert was ik tijdens vorige functies vaak een eenpitter, nu werk ik veel meer samen met gelijkgestemden, junioren en senioren."


"Zonder dat we het in de gaten hadden, waren we al aan het werk: ideeën uitwisselen, elkaar feedback geven."

Wat viel je op in de eerste weken bij Quint?
"Tekenend vind ik dat het management zich niet te goed voelt om na de lunch de tafel mee af te ruimen of om 's avonds bij te springen voor een administratieve klus. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Die collegialiteit zie je ook terug bij de practice leads. Mijn practice lead Dragana heeft me al twee keer behoorlijk uitgedaagd én me geholpen om een lastige situatie bij een klant op te lossen. Dat bevalt mij veel beter dan dat een manager je precies vertelt wat je moet doen."


Vanaf het begin krijg je bij Quint veel vrijheid. Is dat niet lastig?
"Als ik wat jonger was geweest, had ik daar misschien meer moeite mee gehad, maar je krijgt zo veel ondersteuning van collega's die zeggen: laten we het samen doen. Die vrijheid past wel bij mij. Ik heb meteen gevraagd wanneer ik een training mocht geven en dat kon direct de eerste week al. Ik heb het idee dat er weinig verborgen agenda's zijn. Iedereen is heel open en doet mee."


Anouk Maat

Consultant