Zorgen

Iedereen wil optimaal presteren en zich goed voelen. Quint helpt zijn medewerkers om vitaal te blijven en een goede balans tussen werk en privé te onderhouden. Bijvoorbeeld met voeding en beweging, zingeving en een goede relatie met de omgeving. Zo is iedereen energiek, gemotiveerd en veerkrachtig.

Gesprekken tussen Quinters

Tijdens de Q-gesprekken is het vinden en houden van de juiste balans een belangrijk onderwerp. De managing consultant heeft een actieve rol om een vinger aan de pols te houden, Hij of zij vraagt door als dat nodig is, zodat we het op tijd weten als de balans kwijt is. Ook de lead consultant en andere collega’s dragen hieraan bij. Bijvoorbeeld door regelmatig te vragen hoe het met iemand gaat, en door op tijd een signaal af te geven wanneer er zorgen ontstaan over iemands welzijn. Managing consultants en andere leidinggevenden zoeken graag naar een oplossing in allerlei soorten en maten: minder nevenactiviteiten, een kortere reistijd naar een opdrachtgever dichter bij huis of een doorverwijzing naar een coach.

(Zorg)verlof

Zorgen voor elkaar is belangrijk. Als Quinters de zorg voor een naaste op zich moeten nemen, kunnen zij gebruikmaken van een aantal wettelijke verlofmogelijkheden. Wij informeren en adviseren uitgebreid over kort en langdurig zorgverlof en kijken ook naar andere behoeftes en hoe we die kunnen faciliteren. Naast de wettelijke regels kunnen Quinters ieder jaar de keuze maken uit een fulltime of parttime dienstverband, en is het mogelijk om extra vakantiedagen bij te kopen.

Thuiswerken

Per werknemer hebben we duizend euro beschikbaar gesteld om thuis een gezonde, veilige werkplek in te richten. Dit geld kan worden besteed aan een bureau, bureaustoel, verlichting en ergonomische hulpmiddelen.

Balansmeter

Iedere twee jaar vult iedere werknemer de Balansmeter in. Deze digitale vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met onze arbodienst Beter en de Universiteit Maastricht. Met de ingevulde vragenlijst kan Beter opsporen of iemand een verhoogd risico loopt op toekomstig verzuim, bijvoorbeeld door spanning, ziekte of andere gezondheidsproblemen. Zo zijn wij er op tijd bij om onze Quinters te helpen.

The Lab of Life

Wat zou jij graag anders willen gaan doen? Vaak komen de ideeën wel, maar is het lastig om hiermee aan de slag te gaan. Via The Lab of Life kan iedere Quinter een vitaliteitstraining krijgen om individuele waarden en doelen te vertalen naar praktische en blijvende veranderingen in hun (dagelijkse) leven. Aan het einde van de training hebben Quinters een concreet handelingsperspectief om zelf een gezonde energiebalans in stand te houden.

Ergonomische werkplekken

Alle vaste kantoormedewerkers hebben een gezonde, veilige werkplek. Meer dan de helft van onze flexwerkplekken zijn voorzien van ergonomische bureaus en stoelen. Actief en dynamisch werken is bij Quint de nieuwe trend. Afwisselend zittend en staand werken houdt ons fit en voorkomt rugklachten. Genoeg gestaan of gezeten? Pak dan een fiets, bal of wiebelkruk.


Samen sporten

Quint houdt van bewegen. We doen in teamverband mee met allerlei sportieve evenementen zoals de Dam tot Damloop, Mudmasters en bedrijvenvolleybal. We organiseren zelf ook sportieve evenementen voor medewerkers en klanten zoals golftoernooien, wielrentochten en een jaarlijkse skitrip. Quinters organiseren ook bootcamps voor hun collega’s op de maandagavond. Iedereen mag meedoen!


Healthcoach

Gezonde voeding is goed voor je gezondheid. Onze Healthcoach geeft je persoonlijk advies over je gezondheid, voeding en levensstijl. Zo leer je wat jouw lichaam nodig heeft om het beste uit jezelf te halen.


Gympass

In samenwerking met Gympass krijgen alle Quinters de mogelijkheid om vrijwel overal in Nederland te kunnen sporten. Quint betaalt 75 procent van de kosten, waardoor het mogelijk is om voor slechts € 15,– bij de meeste sportlocaties in Nederland te sporten.


Collectieve ziektekostenverzekering

Quint heeft een collectief contract afgesloten voor ziektekosten bij zorgverzekeraar CZ. Dat betekent minder kosten voor betere polisvoorwaarden. Op de basisverzekering ontvang je 7 procent korting en op de aanvullende verzekeringen maar liefst 10 procent.


PERSOONLIJK VERHAAL

Vincent de Gee
Opleidingsadviseur bij Quint

1 juli 2018 was mijn eerste werkdag bij Quint. Met veel plezier en ambitie ging ik aan de slag, maar ik merkte dat ik niet mezelf was. Ik had minder energie en een onbestemd gevoel. De huisarts oordeelde dat het stressgerelateerd was, maar in de derde week van mijn proeftijd bleek het de voorbode van een hartinfarct. De oorzaak is nog steeds niet bekend. Het gevolg is dat ik gedotterd ben en er een stent is geplaatst. Het advies van de cardioloog was om twee maanden niet te werken en volledig te richten op mijn herstel...

Iedereen heeft wel eens te maken met moeilijke en soms ingrijpende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door langdurige ziekte, een burnout, scheiding of het overlijden van een naaste. Tijdens deze moeilijke situaties staan we voor onze Quinters klaar.

Burnouts

Vooral directe collega’s hebben een belangrijke rol in het herkennen van stress en psychische klachten bij collega’s. De meeste Quinters werken bij klanten en zijn daarom niet dagelijks zichtbaar voor hun leidinggevende of de HR-afdeling. Zorgen over een collega kunnen worden gemeld bij de leidinggevende/managing consultant, HR, een preventiemedewerker of vertrouwenspersoon en natuurlijk de collega zelf. Als iemand kampt met overspannenheidsklachten, is een periode van rust en afstand belangrijk. Pas dan is het tijd om samen een plan op te stellen met het doel om de balans terug te vinden. Re-integratie wordt vanuit Quint begeleid door de leidinggevende/ managing consultant, bedrijfsarts en de HR-manager. Ze hebben veel contactmomenten met de Quinter en bespreken altijd met elkaar welke acties er worden genomen.


Preventiemedewerker

Een van onze HR-medewerkers is aangesteld als preventiemedewerker. Zij volgt de ontwikkelingen en risico's op de werkvloer en adviseert waar nodig het MT en de OR, met als doel ziekteverzuim als gevolg van het werk te voorkomen.


Langdurige ziekte

Quinters die langdurig ziek zijn, houden tijdens hun afwezigheid contact met hun leidinggevende/managing consultant de HR-manager en met een vaste bedrijfsarts. In deze begeleiding staat persoonlijke aandacht centraal.

Onze bedrijfsarts is goed in het inschatten wat iemand kan. Zij werkt al jaren voor Quint en kent onze bedrijfscultuur en medewerkers als geen ander.


Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid zorgt Quint de eerste twee jaar voor doorbetaling van het loon. Het eerste jaar volledig, het tweede jaar 70 procent. Na deze twee jaar arbeidsongeschiktheid kom je in aanraking met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Quint heeft voor alle Quinters een aanvullende regeling afgesloten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers door moeten kunnen gaan met hun leven.


Overlijden

Een groot aantal Quinters heeft de afgelopen jaren iemand in zijn of haar naaste omgeving verloren. In ons personeelhandboek staan de basisregelingen beschreven, maar soms is het standaardaantal verlofdagen niet genoeg. Iedereen mag de tijd nemen die nodig is om te rouwen. In overleg met de leidinggevende/managing consultant en de HR-afdeling kijken we hoe we hier invulling aan kunnen geven. Ook hier is persoonlijk contact belangrijk. Zo kunnen we op tijd inspringen als het niet goed gaat en er meer zorg en aandacht nodig is.