Algemene informatie

Wij zijn Quint Wellington Redwood. Een adviesbedrijf dat zich richt op twee grote veranderingen die gaande zijn in de wereld: digitale transformatie en de groeiende noodzaak tot duurzaamheid. Digitale technologie is een cruciaal onderdeel van het concurrerend vermogen en succes van ondernemingen.


Wij geloven dat mensen het hart zijn van een digitale transformatie. Door mensen, processen en nieuwe technologieën met elkaar te verbinden, helpt Quint bedrijven om hun duurzame digitale transformatie te versnellen en verankeren. Quint is trots op zijn medewerkers. Iedere dag halen ze het beste uit zichzelf om opdrachten succesvol af te ronden. Daarom zorgen we voor ze. In hun welzijn, ontwikkeling, vitaliteit en geluk. Zo werken wij samen aan succes.

Zo werken wij

Challenge
Quinters lopen niet graag binnen de lijntjes. We zoeken graag de discussie op met elkaar en onze opdrachtgevers. We zijn niet bang om onze mening te geven en dagen iedereen uit om met verbeteringen en resultaten te komen die echt verschil maken. Kritisch nadenken. Vragen stellen. Nooit vanaf de veilige zijlijn, maar met onze voeten in de modder.

Connect
Quint brengt business, mensen en technologie samen. We delen kennis en organiseren samenwerkingsverbanden, waarmee verandering en innovatie worden versneld. We ontwikkelen mensen en teams in nieuwe vormen van samenwerking en leiderschap, waarin lean en agility centraal staan. Zo komt iedereen tot zijn recht binnen de organisatie, met genoeg ruimte voor optimale ontwikkeling en groei.

Change
Het fundament van duurzame verandering bestaat uit drie factoren die elkaar versterken: mensen, processen en technologie. Door middel van analyse, ontwerp en implementatie verbinden we deze factoren met elkaar. Met inspirerende opleidingen en doeltreffende coaching verankeren we bovendien het vermogen om te veranderen. Zo kan ook zonder onze hulp transformatie in de toekomst worden voortgezet.

Complete

De implementatie van grote veranderingen en nieuwe technologieën sneuvelt vaak voortijdig door verborgen uitdagingen en valkuilen. Dat zal bij Quint niet gebeuren. We zetten alles op alles om de opdracht met succes te volbrengen, en zien op tijd obstakels en beren op de weg.

Commit
In ons werk zijn toewijding en bezieling van onschatbare waarde. We onderscheiden ons van de rest door onze toewijding en bezieling voor onze opdrachtgevers en elkaar.

Kennisgroepen (practices)

Quint is ingedeeld in zeven kennisgroepen. Die noemen we practices. Vanuit deze practices ontwikkelen we onze proposities, onze dienstverlening (op het gebied van advies en training) en elkaar.


 • Digital Strategy richt zich op het ontwerpen en implementeren van de digitale strategie van organisaties.
 • Springstof is een start-up die ondernemingen ondersteunt innovaties via digital accelerators te initiëren en te realiseren.
 • Connect, Integrate & Orchestrate richt zich op het ontwerpen, implementeren en besturen van complexe (cloud) sourcingrelaties tussen opdrachtgevers en hun (technologische) leveranciers.
 • High Performance Transformation richt zich op het optimaliseren van (de voortbrengingsketens binnen) IT-organisaties, met behulp van best practices op gebied van IT Service Management, Lean, Agile en DevOps.
 • Data richt zich op het ontwerpen en inrichten van data governance en datamanagement, zodat organisaties data op effectieve wijze kunnen inzetten voor bedrijfsdoeleinden.
 • Technology richt zich op de digitalisering van primaire, secundaire en IT processen van organisaties. 
 • Academy richt zich op het ontwikkelen van de medewerkers van onze opdrachtgevers. 


Ter ondersteuning van de practices en voor het runnen van de bedrijfsvoering hebben we binnen Quint verschillende vaste kantoormedewerkers die werkzaam zijn in de volgende teams: sales en marketing, human resources, finance en backoffice.

Klanten

Onze klanten zijn vooral (middel)grote organisaties en bedrijven met een grote afhankelijkheid van IT en technologie. Typische voorbeelden in uiteenlopende sectoren zijn:

 • Overheid
  Uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, de politie, het UWV, ministeries en grotere gemeenten.
 • Onderwijs
  Universiteiten, grote hbo-instellingen en grote ROC’s.
 • Zorg
  Academische, grotere klinische ziekenhuizen en GGZ-instellingen (care & cure).
 • Finance
  Banken, (middel)grote verzekeraars, pensioenfondsen en –uitvoerders.
 • Industrie
  (Internationale) concerns zoals AKZO, SHV en Philips en andere (middel)grote dienstverleners zoals advocatenkantoren en woningcorporaties.

Concurrenten

Quint heeft zich als nichespeler gepositioneerd tussen de grote (internationale) adviesbedrijven, zoals McKinsey en BCG en de adviestakken van accountantskantoren en IT-consultancy bedrijven, zoals KPMG, PwC, Accenture en Capgemini.


Quint is een change agent. We ontwikkelen niet alleen de strategie (zoals McKinsey en BCG dat doen) maar dragen ook de (mede)verantwoordelijkheid in het realiseren ervan. Vooral met deze bereidheid en durf onderscheiden we ons in de praktijk van andere advieskantoren. Dare to Challenge.