Ontwikkelen

Het is belangrijk om altijd op de hoogte te blijven van nieuwe (markt)ontwikkelingen. Maar ook dat iedere Quinter zich continu ontwikkelt en nieuwsgierig blijft. Leren en ontwikkelen staat daarom centraal in het succes van Quint en iedereen die er werkt.


Quinters zijn verantwoordelijk voor hun eigen groei en loopbaan. We leggen de focus op individuele ontwikkelpaden van Quinters, waarin we het startpunt bepalen op basis van iemands persoonlijkheid, kracht, ambitie, drive, energie en hoe we dat verder (binnen Quint) kunnen toepassen en ontwikkelen.

Planningsgesprek

We maken de ontwikkelafspraken aan het begin van het jaar tijdens een planningsgesprek. Tijdens dit gesprek staan de verwachtingen over de motivatie, ambitie, ontwikkelmogelijkheden van de Quinter centraal, en de doelstellingen van de practice, afdeling en het team. Het planningsgesprek is hét moment waarop de Quinter samen met de managing consultant formeel afspraken maakt welke taken, doelen en resultaten beiden voor ogen hebben, en waar de primaire focus ligt. Ook spreken we over het gedrag, de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om deze resultaten te bereiken, en welke coaching, trainingen en opleidingen hierbij kunnen ondersteunen. Aan de hand van dit planningsgesprek maakt de Quinter een eigen ontwikkelplan dat hij of zij deelt met de leidinggevende / managing consultant.


Q gesprekken / reflectiegesprekken
Minstens ieder kwartaal bespreken we de voortgang van de professionele groeidoelstellingen in een Q-gesprek, aan de hand van het ontwikkelplan. We nemen dan meteen de tijd om eventuele verbeter- of ontwikkelpunten over de kwaliteit van het werk, gedragsverandering, werkverhoudingen en werkomstandigheden te bespreken. Sommige doelstellingen kunnen immers ingehaald zijn door de omstandigheden en moeten we daarom aanpassen.

Naast de vaste Q-gesprekken is het aan te bevelen om soms een extra Q-gesprek te voeren. Tijdens deze gesprekken kunnen Quinters bespreken wat er op dat moment belangrijk is, zodat we snel kunnen bijsturen.

Quinters voeren ook gesprekken die volledig gericht zijn op de langetermijnontwikkeling. In zo’n kruispuntgesprek bespreken we waar de medewerker nu staat, waar hij of zij over drie jaar wil zijn, wat daarvoor nodig is en hoe we daarbij kunnen helpen.

Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie

Twee keer per jaar maken we samen de balans op: halverwege het jaar met een tussenbeoordeling en eind van het jaar met een eindbeoordeling. We evalueren en beoordelen om te sturen op resultaten, ontwikkeling, zelfontplooiing en motivatie. Altijd op basis van constructieve feedback en met aandacht voor het functioneren en persoonlijke verhaal van de medewerker.

De informatie die we voor deze review gebruiken, levert de Quinter voornamelijk zelf aan. Denk dan aan harde kengetallen, ontvangen feedback en klantevaluaties. Aan de hand van deze informatie vormt de managing consultant een beeld dat we tijdens de review binnen de practice bespreken en toetsen met andere managing consultants en de HR-afdeling. Ook vindt er een kalibratie plaats op MT-niveau, waarbij de practice leads samen met de HR-afdeling en de directeur zorgen voor de toetsing over de practices heen.

Eindbeoordeling en evaluatiegesprek

De eindbeoordeling vindt plaats tijdens het evaluatiegesprek. We hebben het dan over gedrag en waarnemingen, niet over de persoon en interpretaties. Samen maken we de balans op van het afgelopen jaar en onderstrepen we de mogelijkheden om de sterke kanten in het volgend jaar nog beter te benutten.

Realtime Feedback

Natuurlijk wil iedereen continu blijven verbeteren. Dan is snelle, persoonlijke feedback en reflectie op je werk belangrijk van de mensen met wie je dagelijks werkt.

We streven ernaar om elkaar kort op de bal feedback te geven, zodat iemand oog krijgt voor de successen die hij of zij boekt, maar hij of zij ook op tijd weet welk gedrag moet worden bijgestuurd.

Tools, opleidingen en trainingen

Quint ondersteunt Quinters in hun persoonlijke ontwikkeling. We hebben een ruim aanbod van tools en interne en externe opleidingen en trainingen.