Inleiding

Waar wordt gewerkt, is duidelijkheid en structuur belangrijk. Daarnaast houden we van bewegingsvrijheid in de werkomgeving. Om de juiste balans te creëren en doorlopende discussie, of vervelender nog, conflictsituaties te voorkomen gebruiken we bij Quint een personeelshandboek. Een handboek met de nodige ‘huisregels’ en reglementen conform de nu geldende wet- en regelgeving die van toepassing zijn voor iedere werknemer van Quint Wellington Redwood Nederland en Quint Group.

In onze culture audit kun je lezen hoe we vorm geven aan dit beleid in de dagelijkse praktijk. Zie hier de link naar de Culture audit 2019

Algemene bepalingen

Met de werknemer is een arbeidsovereenkomst gesloten waarvan dit Personeelshandboek deel uitmaakt. Hieronder vind je wettelijke regelingen, Quint-regelingen, afspraken en voorwaarden die van kracht zijn bij Quint. Bij een tegenstrijdigheid tussen wat in dit Personeelshandboek is vermeld en wat in de arbeidsovereenkomst is vermeld, is de arbeidsovereenkomst van toepassing voor zover dit de tegenstrijdigheid betreft. Het overige in dit Personeelshandboek blijft onverkort van toepassing.

}