Omgaan met Belangentegenstellingen

Partijen die betrokken zijn bij een besluitvormingsproces zijn soms maar moeilijk op één lijn te krijgen. De situatie is politiek of de relaties zijn taai. Toch wil je resultaten boeken en zeker geen onderdeel worden van een conflict. Hoe doe je dat? Tijdens de workshop Omgaan met Belangentegenstellingen leer je de verschillen in belangen begrijpen en ze effectief inzetten.


In deze workshop leer je om conflicten te voorkomen, spanningen te normaliseren en conflicten tot werkbare proporties terug te brengen.

Na de training

  • heb je meer zicht op je eigen effectiviteit in het omgaan met belangentegenstellingen en conflicten;
  • heb je je bekwaamheid om de regie te blijven voeren verder ontwikkeld en zul je je minder vaak slachtoffer voelen van conflicten;
  • ben je beter in staat om vastzittende situaties vlot te trekken


Praktische informatie
Duur / Frequentie: twee bijeenkomsten van vijf dagdelen

Opleidingsinstituut: Sioo