Impact in gesprekken

In de workshop Impact in Gesprekken leer je hoe je jouw impact in gesprekken vergroot zodat de realisatie van je gespreksdoel een stuk dichter bij komt.


De workshop heeft het karakter van een development center. Je krijgt naast theoretische kaders vooral gelegenheid om ‘vlieguren’ te maken. Na elke oefening volgt feedback die je in de volgende ronde gelijk kunt integreren. Zo zet je meerdere stappen in het verbeteren en verbreden van je stijl en kwaliteiten.


In de workshop wordt een inzichtelijk model gebruikt dat gebaseerd is op verschillende theorieën. Dat model maakt helder hoeveel ruimte en mogelijkheden zich in gesprekken voordoen. Er wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij de gelaagdheid in gesprekken en bij verschillende gespreksstijlen. Tussendoor is er aandacht voor elementen als weerstand ombuigen, gemanipuleerd worden en wat er gebeurt in de relatie tussen jou en de gesprekspartner. Steeds breng je jouw eigen praktijkervaringen in.


Na de training kun je
- Interactie bewust beïnvloeden om je doelen te realiseren

- Gespreksniveaus en stijlen in gesprekken toepassen

- Effectiever omgaan met weerstand

- Gebruik maken van een breder handelingsrepertoire om te sturen in gesprekken

- Reflecteren op uw eigen positionering en profilering in het gesprek en heb je inzicht in de relatie tussen uw opvattingen en het effect daarvan op hoe je gesprekken voert

Praktische informatie
Duur / Frequentie: drie dagen

Opleidingsinstituut: Sioo