Algemene informatie

Het is belangrijk om bij te blijven bij de marktontwikkelingen, om als professional te blijven leren en om je als persoon te blijven ontwikkelen. Ontwikkeling draagt bij aan het succes van zowel de Quinter als van Quint. Wij geloven dat iedere Quinter in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen groei en loopbaan. Daarom leggen we de nadruk op individuele ontwikkelpaden.


De volgende vragen zijn het startpunt voor ieders individuele ontwikkelpad:

Wie ben jij? Waar ben je goed in, waar ligt je natuurlijke kracht? En op welke manier kunnen we die verder ontwikkelen? Waar zit jouw ambitie, drive en energie – en hoe kunnen we daarmee binnen Quint aan de slag? Dit is het fundament voor jouw eigen ontwikkelpad.

Ontwikkelafspraken

Je ontwikkelafspraken worden vastgelegd tijdens het planningsgesprek. De verwachtingen van beide partijen staan hierbij centraal (denk aan motivatie, ambitie en ontwikkel- mogelijkheden van jezelf en de doelstellingen van Quint (de practice, afdeling, team)). Dit is hét moment waarop je samen met je MC/leidinggevende met elkaar afspreekt waar je de komende periode op gaat focussen, welke taken, doelen en resultaten jullie beide voor ogen hebben. Ook wordt er gesproken over gedrag, kennis en vaardigheden die nodig zijn om de beoogde resultaten te bereiken.  En welke coaching, trainingen en opleidingen in dit kader ondersteunend kunnen zijn.


In deze opleidingsgids vind je informatie over het interne opleidingsplan van Quint.  Mocht je verdere vragen hebben over opleidingen of hulp nodig bij het zoeken naar de meest passende opleiding dan kun je hiervoor terecht bij je MC of HR.Proces

De aanvragen voor externe opleidingen en interne vaardigheidstrainingen worden via de MC bij het practice/HR overleg ingediend. De aanvragen dienen onderbouwd te worden met de reden waarom jij deze opleiding wilt volgen, dus wat de toegevoegde waarde is voor jou en voor Quint. Na goedkeuring kan er worden ingeschreven.


Denk bij je aanvraag aan de volgende vragen:

 • hoe past deze training in jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • wat zijn jouw persoonlijke doelen voor deze training;
 • wat zijn jouw doelen voor Quint met deze training.


Hoe het werkt

Het organiseren van zowel interne als externe trainingen kost een hoop tijd. Om ervoor te zorgen dat beide processen soepel verlopen staan hieronder de spelregels:


Interne vakinhoudelijke trainingen:


Interne vaardigheidstrainingen:

 • Alle trainingen worden ingepland via de agenda 'Opleidingen intern' 
 • Bij interne trainingen is het mogelijk om je tot 1,5 week van tevoren aan en af te melden. Mocht je om wat voor reden dan ook binnen de 1,5 week van te voren je alsnog afmelden, dien je dit bij de trainer en je MC te doen.
 • In de agenda zal voor elke training een agenda-uitnodiging worden gestuurd voor het eten. Indien je mee wilt eten, kun je deze accepteren en eventueel speciale dieet-wensen aangeven. Mocht je niet mee willen eten, dan graag deze uitnodiging weigeren.


Externe trainingen:

 • Nadat je akkoord hebt gekregen voor het volgen van een externe training, dien je jezelf aan te melden bij de trainings-aanbieder. 
 • Voor de factuur zijn er 3 aandachtspunten:
 • Bedrijfsnaam: Quint Wellington Redwood Nederland B.V.
 • T.a.v. de afdeling HR
 • Geen omschrijving kostenplaats nodig