Bedanken

Elkaar bedanken, inspireert anderen om hetzelfde te doen. We nemen daarom de tijd om onze waardering voor elkaar uit te spreken. Na een fijne samenwerking bijvoorbeeld, of gewoon bij het koffiezetapparaat. Tijdens het eindejaarsfeest, de nieuwjaarsborrel en de uitreiking van een incentive is het uitspreken van dankbaarheid een belangrijk moment. Bedanken is bovendien een vast onderdeel van het Q-proces, de projectevaluatie, het evaluatiegesprek, de salarisbrieven, de business-update en de teammeets.

"Dit waardeerkwartier is bedoeld voor die dingen die even de aandacht verdienen."

Onze belonings- en waarderingscyclus is gewijzigd afgelopen jaar. Van informele cadeaumomentjes en bedanketentjes die we binnen het team aan elkaar gaven, zijn we gegaan naar officiële bedankmomenten waar heel Quint getuige van is. Iedereen kan een collega aandragen om in het zonnetje gezet te worden na een bijzondere prestatie. Ikzelf was afgelopen oktober een van de vijf gelukkigen die een pluim in de vorm van een mooi geldbedrag kreeg. Maar liefst drie mensen hadden me voorgedragen, een groot compliment!

Los van deze collectieve Quint momenten is het eerste kwartier van elke maandelijkse team meet gereserveerd voor het benoemen van opvallende prestaties. Heeft iemand een hoog cijfer gekregen van een klant? Wil een coach iets zeggen over wat een coachee bereikt heeft? Dit waardeerkwartier is bedoeld voor die dingen die even de aandacht verdienen. Ik werk hier nu vier jaar en weet bijna niet beter meer dan dat we elkaar stimuleren met woorden en daden. Ondanks Quints groei is de cultuur er alleen maar persoonlijker op geworden. Best bijzonder nu ik er zo over nadenk.”

Kevin Romijn

consultant

Quinters bedanken elkaar met incentives

Buiten de waardering die Quinters direct naar elkaar uitspreken tijdens samenwerking en projecten hebben we ook een speciale incentive-regeling bij Quint. Collega’s kunnen elkaar een incentive geven: een bedankje of cadeautje als medewerkers iets extra’s hebben gedaan, elkaar hebben ondersteund in een project of op een andere manier iets buitengewoons hebben gedaan voor Quint. Elke medewerker kan zijn of haar collega een incentive geven zonder dat goedkeuring van het management nodig is. De aanvraag gebeurt via onze portal en wordt naar HR gestuurd. HR zorgt dat de aangevraagde incentive wordt besteld. De Quinter ontvangt dan een handgeschreven kaart en een cadeautje ter waarde van 70 euro meestal in de vorm van een cadeaubon. De incentives worden vaak uitgedeeld tijdens teammeets of bijeenkomsten waar veel Quinters zijn. Zo laten we zien dat Quinters elkaar waarderen en dat ook uitspreken naar elkaar. Voorbeelden van incentives zijn:

En staan extra stil bij buitengewone prestaties

Een extraatje heeft pas waarde als het kort op de prestatie wordt gegeven, onverwacht is en de doelstelling daadwerkelijk is behaald. Een cadeau heeft waarde als het een beleving is die is afgestemd op de medewerker, want dat blijft een waardevolle herinnering. Iedere medewerker kan daarom gedurende het gehele kalenderjaar een collega voordragen om in aanmerking te komen voor deze incentive voor een bijzondere prestatie. Het voordragen doe je bij je Practice lead met een korte onderbouwing. het MT besluit of een voordracht wordt toegekend. Zodra deze wordt toegekend wordt er een geschikt en feestelijk moment gekozen om de incentive uit te (laten) reiken.

Wat voor bijzonder prestaties komen in aanmerking?

Hierbij kun je denken aan een collega die in opdrachten en/of bij klanten iets bijzonders heeft gerealiseerd (nieuwe klant, nieuw type opdracht, afronding van complexe opdracht, etc.). Je kunt ook denken aan een collega die op aansprekende events Quint heeft vertegenwoordigd door als key note op het podium te spreken. Of aan de geweldige organisatie van een Quintevent. We geven geen limitatieve opsomming van wat wel of niet valt onder een bijzondere prestatie. Daarvoor geven we de ruimte aan de Quinter zelf.

En wat is dan de incentive?

Hier stellen we geen grenzen. Je kunt alles kiezen wat op je verlanglijstje staat (dus voor privé of zakelijk gebruik). Dit kan een weekendje weg zijn, apparatuur of zelfs een glijbaan voor je kinderen.

"je kunt jezelf voordragen voor een promotie als je vindt dat je er klaar voor bent."

“Vrij recent heb ik promotie gemaakt. Ik ben van C naar D-consultant gegaan, en dat allemaal gebaseerd op een peer review. Sinds dit jaar hebben we bij Quint namelijk een nieuwe methode: je kunt jezelf voordragen voor een promotie als je vindt dat je er klaar voor bent. Zo gezegd, zo gedaan. Ik werkte een casus uit, liet mijn toekomstige peer consultants aan de hand hiervan zien dat ik al op hun level functioneer en inderdaad, ze waren het met me eens. Ik kreeg de promotie!

Het is hier dus niet ‘ik werk al drie jaar in deze functie dus heb recht op een stap vooruit’, maar ‘ik doe en bewijs het, dus verdien het’. Deze nieuwe manier is objectiever, gaat meer over kwaliteit en voelt op een of andere manier echter. Buiten de peer reviews om geven we elkaar van nature veel complimenten bij Quint. In meetings, via een appje; waarderen zit erin gebakken. Verder heb ik in de 2,5 jaar dat ik hier werk al drie bossen bloemen mogen ontvangen; heel attent. En drie maanden lang drie huisjes op de Veluwe afhuren, zodat alle medewerkers even hun thuiskantoor uit kunnen? Ook dat zie ik als vorm van waardering.”

Koen Rozendaal

consultant

Jubilea – voor het bereiken van een mijlpaal

Jubilea zijn belangrijke mijlpalen. Na tien, vijftien en twintig jaar dienstverband krijgt iedere Quinter naast champagne en bloemen een diner aangeboden met zijn of haar partner en vijf andere Quinters. Dat is het ideale moment om stil te staan bij de belangrijke bijdrage van de desbetreffende Quinter en wat hem of haar zo bijzonder maakt.

Aandacht, ook als je vertrekt

Iedereen die bij Quint vertrekt, krijgt een uitnodiging om een afscheidsetentje, borrel of lunch te organiseren. Quinters die ons verlaten mogen vijf collega’s uitnodigen voor een etentje, ook kunnen ze het budget gebruiken voor een borrel of een BBQ in hun eigen achtertuin. De collega’s die bij het afscheidsetentje zijn, krijgen budget (afhankelijk van het aantal jaren dat iemand voor Quint heeft gewerkt) om een persoonlijk cadeau voor hem of haar te kopen. Bovendien ontvangt iedereen op zijn laatste werkdag een bos bloemen en nodigen we hem of haar graag uit voor onze alumni-bijeenkomsten.

"Weken na de uitreiking krijg ik nog steeds felicitaties en leuke reacties van collega’s."

“Laatst rondde ik na bijna een jaar een groot project bij het UWV af. Het ging om een transformatie waarbij ik adviesaanvragen deed - denk in termen van continue afstemming, ingewikkelde materie en strakke deadlines en je hebt een beeld. Dat de klant na afloop positieve feedback gaf op het klantevaluatieformulier was al super. Maar dat ik tijdens een collectieve Quint call ineens mijn naam hoorde tijdens het uitdelen van de pluimen, was helemaal een verrassing!

Ik had geen idee dat mijn leidinggevende me had aangedragen, laat staan dat ik voorbereid was op deze ovatie met tout Quint als toeschouwer. Weken na de uitreiking krijg ik nog steeds felicitaties en leuke reacties van collega’s. Sowieso is je waardering uitspreken gebruikelijk hier. Via de groepsapp, chat of een belletje: een bedankje is altijd leuk om te krijgen. Als ik tijdens een volgende opdracht een collega buitengewoon zie presteren, zal ik niet twijfelen diegene voor te dragen.”

Esmee Tieks

consultant