Spreken

Quinters helpen elkaar. De communicatielijnen zijn kort en iedereen is (ongeacht zijn of haar functie) bereikbaar. We delen informatie oog-in-oog, via e-mail, telefoon, Google Hangouts of Whatsapp. Iedereen is bovendien altijd op de hoogte van lopende processen, situaties en resultaten door middel van Obeya, live business-updates, bijeenkomsten en teammeetings van practices.

Laten weten waar je bent
Zelforganisatie staat binnen de stafafdelingen voorop. Thuiswerken? Laat dan even weten waar je bent en hoe je bereikbaar bent. Bijna ieder team heeft een WhatsApp-groep waarin collega’s elkaar op de hoogte houden en elkaar informeren.


Nieuwjaarsborrel – aandacht voor het nieuwe jaar Tijdens de nieuwjaarsborrel staan we stil bij de doelstellingen, plannen, aandachtsgebieden en uitgangspunten voor het nieuwe jaar.

Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een ‘Quint draait door-sessie’ georganiseerd, waarbij we de practice leads, het managementteam en alle kenniseigenaren uitdaagden om met elkaar in gesprek te gaan over de belangrijkste onderwerpen van het komende jaar. Hoe kunnen ze elkaar versterken, wat kan de markt van ons verwachten en waar willen we heen als bedrijf? De sessie werd afgewisseld met een Quint Roast, het KWF-project en onze externe feedbacktrainers.

Live business-updates

De maandelijkse Obeya (met cijfers, projecten, beleidswijzigingen en andere lopende zaken) wordt elk kwartaal in meerdere live business-update-meetings toegelicht en besproken door onze directeur, de HR-manager en een groep van maximaal twintig Quinters. Op deze manier is persoonlijke interactie mogelijk. We organiseren deze meetings tijdens ontbijt- of avondsessies, zodat zelfs Quinters met dichtgetimmerde agenda’s erbij kunnen zijn.

Vinger aan de pols door tweewekelijkse call met het team / practice

Practices hebben iedere twee weken een call. De practice lead en managing consultants nemen standaard deel aan deze call, maar iedereen kan en mag meedoen. Tijdens de call wordt er stilgestaan bij de lopende opdrachten, wat er (minder) goed gaat en of iemand een hulpvraag heeft. Ook is er ruimte voor vragen, zorgen en ideeën.


Elkaar vinden met WhatsApp-groepen

Er zijn op allerlei team- en rolniveaus WhatsApp-groepen. Op die manier kan iedere Quinter snel schakelen bij prangende vragen of situaties, en wisselen we makkelijk ideeën met elkaar uit.


Gesprek tussen practice leads en consultants tijdens teammeetings

Teamleden regelen zelf de organisatie en agenda van teammeetings. Tijdens de meeting staan een aantal vaste onderwerpen op de agenda, zoals business-updates, nieuw beleid, de teambarometer en lopende of afgeronde projecten. Succesverhalen zijn ook welkom, net als fouten of verkeerde beslissingen. Daar leren we van.

Gesprek tussen lead consultant en consultants voor een duidelijke start

Bij de start van het project komt het projectteam (onder leiding van de lead consultant) samen om uitgangspunten te bespreken. In sommige gevallen is ook de client director aanwezig. Tijdens zo’n gesprek worden rollen, verwachtingen, manier van samenwerken en soms ook de individuele doelstellingen besproken.


Klantevaluaties na afronding van een opdracht

We sluiten iedere opdracht af met een klantevaluatie. Deze input gebruiken we onder andere voor de Obeya en voor het geven van input en feedback aan de Quinter die aan de opdracht heeft gewerkt.


Transparantie en sturing met Trello Teams

Quint heeft actieve Trello Teams met overzichten van teamleden, vaardigheden, wervingstatussen, teamactielijsten, opdrachten en de pijplijn (van leads tot opdrachten en evaluaties). Tijdens Trello-meetings (of de tweewekelijkse teamcall) wordt op practice-niveau de status van de Trello-kaarten besproken. Zo krijgen we aandacht voor de zaken die belangrijk zijn. Daarnaast geeft dit inzicht in toekomstige acties en afgeronde activiteiten. Iedereen binnen de practice heeft inzage in de Trello’s.

Quint is transparant

Binnen Quint zijn we volledig transparant als het gaat om relevante informatie voor bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden. Dit soort informatie is online voor iedereen beschikbaar op onderstaande manieren.

Inzet

Informatie over de inzet van medewerkers op lopende en toekomstige opdrachten (klanten).

Uren

Informatie over de tijdsbesteding van medewerkers tijdens opdrachten, vakanties, ontwikkelwerkzaamheden et cetera.

Omzet

Informatie over de omzetontwikkeling van de grootste accounts van Quint.

Salaris

Geanonimiseerde informatie over de (ontwikkeling van de) brutosalarissen van alle Quinters per functieniveau, zodat per niveau inzicht wordt gegeven in onderlinge verschillen.


Resultaten

Informatie over de resultaatsontwikkeling van Quint in de maandelijkse Obeya,


Whereabouts

Agenda’s staan open voor iedereen.

Bonus

Informatie over commerciële bonusafspraken. Jaarlijks maakt onze directeur openbaar wie er gebruikmaakt van de regeling voor commerciële bonussen en hoe deze afspraak eruitziet.