Inspireren

Quint wil inspireren. Dat betekent dat onze bedrijfsdoelstelling en het grotere verhaal onze medewerkers moet prikkelen en motiveren om het nog beter te doen. Onze doelstellingen staan in een succesboom. Deze is opgebouwd uit verschillende hoofdtakken, die ieder een succesfactor beschrijven voor de korte en lange termijn. Elke hoofdtak heeft een eigenaar. Op dit moment hebben we vier succesfactoren:

  • Quint is een ‘great place to work’.
  • Quints klanten zijn 100 procent tevreden.
  • Quint is een financieel gezond bedrijf.
  • Quint is het beste adviesbureau.


Zoals iedere boom heeft elke hoofdtak zijtakken. Op het niveau van deze zijtakken worden activiteiten, acties en bijpassende KPI’s geformuleerd, die aangeven in hoeverre aan de succesfactor van de hoofdtak wordt voldaan. Ook: wat er moet gebeuren om te zorgen dat we continu verbeteren.

Obeya-meeting
Om de zes weken komen alle hoofdtakeigenaren bijeen tijdens een zogenaamde Obeya-meeting. Hier evalueren we de openstaande acties op het scrumboard van Trello, bespreken we knelpunten en initiëren we verbeteringen. Obeya is een begrip vanuit de Lean-managementfilosofie en staat voor ‘grote kamer’. In deze ruimte worden de acties en de resultaten letterlijk op de muur geprojecteerd en besproken met alle betrokkenen.


Het scrumboard is voor iedere Quinter (online) toegankelijk om transparantie te vergroten en het mogelijk te maken om bij te dragen aan succesfactoren. Ook de resultaten van de succesboom zijn via het Obeya-overzicht voor iedere Quinter inzichtelijk. Dit overzicht wordt maandelijks geüpdatet met informatie over de scores van succesfactoren, zoals ‘de happines-scores’ van de practices, billability (productiviteit), het operationeel resultaat en de klantwaardering. Dit overzicht wordt iedere maand aan alle Quinters gemaild.

De toekomst van Quint
Quint scoorde relatief laag op de score “duidelijk beeld van waar de organisatie naar toe gaat” volgens het GPTW-onderzoek in 2017. Dat moet beter: we zijn gestart met de versterking van Quint als bedrijf en werkgever. Samen met de ondersteuning van een extern bureau hebben wij onze merkpijlers, missie en visie aangescherpt. Naast de drie bestaande pijlers Challenge, Connect en Change zijn er twee nieuwe pijlers ontstaan, die de ‘zachte’ kant van Quint laten zien: Complete en Change. Zie hoofdstuk 1 meer informatie hierover. Op de kerstborrel is de aftrap gedaan van de bedrijfsstrategie voor de jaren 2019-2021, waarvan bovenstaande activiteiten onderdeel uitmaken.

Elkaar inspireren

Ons kantoor bevindt zich in een oude, karakteristieke munitiefabriek vol geschiedenis en sfeer. Het pand ligt tussen de Amstel en omliggende weilanden en biedt daarom de mogelijkheid om wandelend te vergaderen of in de zomer een rondje te varen. Het pand heeft kleine en grote werkruimtes, een open sfeer en is ingericht met veel groen. Ruimte om te ademen. Overlegruimtes zijn te vinden tussen de flex- en vaste werkplekken, wat zorgt voor dynamiek, beweging en veel contactmomenten. In de keuken vieren we onze verjaardagen, succesverhalen en smeren we een boterham of kletsen we bij met een kop koffie of thee. De koelkast is altijd goedgevuld – ook voor de vrijdagmiddagborrel.


Lunchen doen we samen

Iedere werkdag eten we tussen 12:00 en 13:00 uur samen onze lunch. Mooi weer? Dan zitten we gezellig buiten aan de picknicktafel. We dekken samen de tafel en ruimen hem met z’n allen ook weer af. Net als thuis dus. We praten over het werk, onze levens en wat ons bezighoudt. Vaak met veel gelach.

Check in en Check out

Bij Quint checken we in en uit. We bedoelen hiermee dat we de aandacht hebben voor elkaar. In iedere vergadering maken we daarom voorafgaand en achteraf nog even contact met elkaar. Een ‘check in’ zorgt dat mensen gefocust zijn op de meeting en op elkaar. Een ‘check uit’ zorgt dat alles tijdens de meeting is gezegd, en dus niet via een e-mail achteraf of helemaal niet.

Quint Global Community

De Quint Global Community is ons interne socialemediaplatform op Google. Een soort interne Facebook dus, waar alle Quinters laten zien wie ze zijn en succesverhalen delen. Via tekst, artikelen, foto’s, blogs en video’s. Zo houdt iedereen elkaar op de hoogte, ook als er flink wat kilometers tussen ons in zit.


Quintdagen

Drie tot vier keer per jaar organiseren we een Quintdag. Dat zijn fijne dagen waarop iedereen samenkomt, verhalen deelt en plezier maakt. We zoeken op deze dagen graag een inspirerende plek op waar ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan, te discussiëren en via workshops en trainingen verdieping te geven aan een onderwerp.


Vaktweedaagse

Ieder jaar gaat elke practice met het hele team op stap. Dan logeren we bij de boer, op een jeugdherberg of gewoon in een hotel. We nemen tijdens deze twee dagen de tijd om met elkaar de markt- en vakinhoudelijke ontwikkelingen te bespreken. We proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe we daar als bedrijf effectief op inspelen, en hoe de rol van onze medewerkers er in die aanpak uitziet. Naast het vak hebben we ook aandacht voor elkaar. Vaak wordt er gedanst, gezongen, gekookt, gegeten en gedronken.

Quint helpt

De toekomst is belangrijk. We zetten ons dienstverlening graag in voor bedrijven, ngo’s, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die werken aan een betere wereld. Kosteloos of tegen een (sterk) gereduceerd tarief.

Quint helpt

Quint heeft een cliënt director die verantwoordelijk is voor de ngo’s waar wij mee samenwerken. Met onze kennis, ervaring en expertise kunnen we deze organisaties helpen in uitdagingen van vandaag en morgen en samen een gerichte impact maken. Hieronder staan een aantal praktijkvoorbeelden waar we trots op zijn.

Digitale strategie & innovatie voor het KWF

KWF Kankerbestrijding heeft als ambitie een einde aan kanker te maken en de levenskwaliteit van (voormalig) kankerpatiënten zo goed mogelijk te maken. De levensverwachting van de gemiddelde kankerpatient is door goed onderzoek aanzienlijk verbeterd, maar de (voormalig) kankerpatient heeft regelmatig nazorg en ondersteuning nodig. Daarvoor is nu geen oplossing voor. Om deze reden heeft KWF Quint gevraagd om digitale oplossing te verzinnen, waarmee KWF de kwaliteit van leven kan verbeteren voor (voormalig) kankerpatienten. Quint-consultants zijn in samenwerking met een groep studenten met de app 'vriendendienst' gekomen. Deze biedt (voormalig) kankerpatienten de mogelijkheid om hulpvragen neer te leggen bij buurtbewoners, vrienden en kennissen. Zij kunnen op een laagdrempelige manier hulp bieden. Mede door het grote succes van deze oplossing hebben KWF en Quint besloten om ook in 2019 deze samenwerking voort te zetten, deze innovatie verder te ontwikkelen en ook andere strategische vraagstukken uit te werken.


Projectbegeleiding & strategisch advies voor Artsen zonder grenzen (MSF)

Artsen zonder grenzen biedt medische noodhulp aan vluchtelingen en slachtoffers van natuurrampen, oorlogen en epidemieën. De Nederlandse divisie is daarbij voornamelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de operationele en logistieke processen die nodig zijn om deze hulp mogelijk te maken. Eind 2017 is Quint gevraagd om projectmanager te worden van het ERP programma om deze automatisering te realiseren. Quint is gestart om dit project in goede banen te leiden en heeft in samenwerking met AZG geconstateerd dat dit programma meerdere implicaties heeft voor de organisatie. Dit heeft er oa toe geleidt dat Quint begin 2019 start met een HR verbeterplan en er een sessie gepland staat om AzG ook op strategisch niveau verder te adviseren.


Ondersteuning van de Nationale Vereniging de Zonnebloem

In 2018 hebben verschillende Quinters zitting genomen in regiobesturen van De Zonnebloem. De focus lag op het behouden van een gezonde spreiding van leeftijd onder vrijwilligers en gasten, het organiseren van daarbij passende uitjes en evenementen (zoals een escaperoom of festivalbezoek), het ontwikkelen en behouden van een duurzame relatie met organisaties die zich inzetten voor gasten van De Zonnebloem (United Airlines, Loetje, Rabobank, Sail, Rijksmuseum) en effectieve kennisdeling en samenwerking binnen de afdelingen (subsidieaanvragen, uitjes, et cetera).

Stichting Nieuwe Generatie Brasil

Sinds vijf jaar helpt Quint onze oud-medewerker Samuel van der Raa de Souza met de bouw (en inmiddels exploitatie) van een vakschool voor de opleiding van kansloze jongeren in Brazilië. Quint verdubbelt iedere euro die medewerkers sponsoren aan Samuels inspirerende goede doel. Komend jaar staat de sponsorbijdrage in het teken van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de school. Hiermee wordt de vakschool steeds meer zelfvoorzienend en duurzaam. Meer informatie over de stichting van Samuel staat op http://ng-brasil.com

Hulp aan werkzoekenden met UWV

UWV en Quint werken sinds 2017 samen om het dreigende tekort aan gekwalificeerd IT-personeel op te vangen. Door deze samenwerking kunnen werkzoekenden en vluchtelingen kosteloos deelnemen aan het open opleidingsrooster van Quint. Bijvoorbeeld met trainingen op het gebied van IT Servicemanagement, Lean IT en Project Management. Quint stelt per opleidingssessie een aantal plaatsen beschikbaar. Werkzoekenden kunnen zich in overleg met hun UWV-adviseur en op basis van een passend cv aanmelden.


Design Thinking

Iedere zes weken organiseert Quint een gratis workshop Design Thinking in ons Experience Center. We gebruiken Design Thinking om samen complexe problemen op te lossen. Tijdens de workshop van drie uur lossen we vraagstukken en casussen op die de deelnemers zelf inbrengen. Elke keer levert dit verrassende resultaten op van enthousiaste deelnemers. Daarnaast stelt het ons in staat om de workshop te verbeteren, kennis te delen en nieuwe ideeën uit te proberen. Tijdens deze workshops verbinden we organisaties met (jonge) professionals.