Delen

Quint heeft als overtuiging dat iedereen vanuit zijn of haar kracht en niveau bijdraagt aan de organisatie. Als Quint succesvol is, zijn wij gezamenlijk succesvol. Doelen worden samen gehaald en de beloning daarvan wordt ook samen verdeeld.Niets voor niets hanteren we binnen Quint het principe van transparantie als het gaat om informatie die relevant is voor de bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Collectieve winstdeling

Dat betekent dat onze collectieve winstdeling ook gelijk verdeeld wordt onder deelnemende Quinters. Ongeacht functie of niveau, van Receptioniste tot senior consultant. Komt iemand later in het kalenderjaar in dienst? Dan krijgt hij of zij een winstuitkering naar rato, net als Quinters die parttime werken, uit dienst treden (met uitzondering van ontslag op staande voet) of met sabbatical zijn. Dat geldt uiteraard niet voor Quinters die ziek zijn of zorg- of zwangerschapsverlof hebben. Ook die medewerkers krijgen een volledige winstuitkering.


Commerciële regeling

Er zijn een aantal consultants die op basis van hun individuele commerciële bijdrage een beloning willen ontvangen. In die gevallen is het belangrijk dat de targetafspraken concreet moeten zijn, met een focus op één of enkele benoemde klanten. Deze focus moet leiden tot omzetgroei voor Quint. Als deze groei achterwege blijft, zijn we immers het budget van de collectieve winstdeling aan het herverdelen. Dat is niet de bedoeling. De omzet (en daarmee het budget) moet groeien, zodat iedereen een mooie bonus tegemoet ziet. Net als bij de variabele beloningen van sales en management, geldt dat er pas sprake kan zijn van een uitkering van een variabele beloning als de drempel van 80 procent van de gebudgetteerde Ebit van Quint NL wordt bereikt. De uitkering is maximaal 25 procent van het brutosalaris. Deze drempel komt overeen met het niveau vanaf wanneer de collectieve winstdeling ook opbouwt. Kortom: samen uit, samen thuis.

Participatieregeling voor alle Quinters

Quint heeft een participatieregeling voor alle Quint-medewerkers. Deze regeling is dit jaar toegankelijker gemaakt: iedere Quinter kan door het aankopen van certificaten een soort mede-aandeelhouder van Quint worden. Een certificaat staat gelijk aan een aandeel in Quint met dezelfde waarde en met hetzelfde dividend. Quinters kunnen altijd hun certificaten verkopen.

Anoniem salarisoverzicht

Dit overzicht geeft geanonimiseerde informatie over de (ontwikkeling van de) fulltime bruto salarissen van alle Quinters per functieniveau. Zodat per niveau en rol inzicht wordt gegeven in de opbouw en onderlinge verschillen.

Delen - bijdragen

In onze bijdrage aan de maatschappij richten wij ons op drie elementen:

 • Het inzetten van onze trainingscapaciteiten voor hulpbehoevenden. Ons programma dat zich richt op het (kosteloos) opleiden van kansarmen op de arbeidsmarkt, heeft de afgelopen paar jaren geleid tot meer dan 250 opgeleide werkzoekenden en vluchtelingen.
 • Het inzetten van onze expertise ten behoeve van organisaties met een maatschappelijk en / of sociaal karakter. Naast het eerdergenoemde voorbeeld voor het KWF Kankerfonds, heeft Quint in 2018 onder andere voor een microkredietverstrekker in ontwikkelingslanden, de Zonnebloem en Artsen zonder Grenzen opdrachten uitgevoerd tegen (sterk) gereduceerde tarieven.
 • Het sponsoren (door verdubbeling van de inleg van Quinters) van acties van (oud-) Quinters gericht op specifieke goede doelen.

Delen - bijdragen

Duurzaamheid-squad

De maatschappelijke betrokkenheid van organisaties is met fundamentele veranderingen in de maatschappij en de klimaatverandering steeds belangrijker geworden. Ook wij vinden het belangrijk om in te spelen op maatschappelijke issues en daaraan bij te dragen. Door mensen, organisaties en markten met elkaar verbinden door het delen van kennis en verhalen. Het doel: samen zorgen voor een betere toekomst. Kernwoorden hierbij zijn:

 • Duurzaamheid (evenwicht, bestendigheid, toekomstgericht, houdbaar, geluk).
 • Omgeving (nabije netwerk, je buren, de wijk, de stad).
 • Verbinden (co-creatie, samenwerken, samenbrengen, kanscreatie).
 • Uitdagen (buiten de gebaande paden, out of the box, kritisch, doorvragen).


En er is meer, intern zijn de volgende onderwerpen opgepakt:

 • Aandacht voor een groener buitenterrein in samenwerking met de andere huurders/eigenaren van de Oude Molen;
 • Aandacht voor een duurzame, afwisselende en gezonde lunch & buffetten in samenwerking met de vitaliteitgroep;
 • Aandacht voor meer inkoop van duurzame producten > biologische zuivel, biologische thee, waterkannen en tony chocolony voor de klant;
 • Aandacht voor meer laadpalen en een gestimuleerd elektrisch wagenpark;
 • Aandacht voor wandelen, fietsen en het OV;
 • Aandacht voor het recyclen van ons afval > toners, papier, plastic en restafval wordt apart verzameld en verwerkt
 • Aandacht voor ledverlichting, in fases vervanging van bestaande verlichting.